Kernen

Binnen de (steun)fractie van de Partij van de Arbeid hebben we de stad Lochem/dorpen/kernen verdeeld.
Mocht er iets zijn m.b.t. uw woonplek? Schroom niet de contactpersoon te benaderen.
Anderzijds zal het betreffende fractielid met gepaste belangstelling de ontwikkelingen in uw dorp/stad/kern volgen.