Door op 23 april 2015

155 Bezwaarschriften Huishoudelijke hulp 1! Een record waar wij niet blij mee zijn

Vorig jaar heeft de raad besloten de huishoudelijke hulp 1 helemaal af te schaffen. Daar heeft de PvdA tegen gestemd. Om verschillende redenen was het een slecht voorstel. Bovenal natuurlijk omdat hierdoor mensen veelal op hoge leeftijd, met fysieke beperkingen, vaak alleen AOW en een klein pensioen, een sociale omgeving die ook relatief oud is en kinderen die op afstand wonen en al taken overnemen, worden getroffen. Maar ook omdat het volgens ons van de Wmo 2015 niet mag. Een vijftal inwoners hebben nu gelijk gekregen van de rechter. Hij zegt in zijn voorlopige vonnis dat de gemeente verplicht is onderzoek te doen naar de persoonlijke omstandigheden/beperkingen van de mensen. En als die beperking dus lichamelijk dan wel psychisch is waardoor je het schoonmaken van je huis niet meer zelf kunt doen, dan dient de gemeente dit te regelen. Een brief sturen waarin gezegd wordt dat de hulp komt te vervallen zonder onderzoek of zgn. ‘keukentafelgesprek’ is niet de manier. 155 Inwoners hebben, misschien met hulp, een bezwaarschrift ingediend. Maar hoe is het met al die anderen? Weten zij zich te redden? Als het goed met hen gaat vinden wij dat natuurlijk fijn, maar de PvdA hoort van schrijnende gevallen en daarom hebben wij, gesterkt door de uitspraak van de rechter, weer een motie samen met GL ingediend: ga met iedereen die huishoudelijke hulp had in gesprek en neem je verantwoordelijkheid zoals de wet het bedoeld heeft! De motie werd helaas niet aangenomen.

Marian Beuke Fractievoorzitter PvdA Lochem.