Wat te doen met 2,7 miljoen

2,7 miljoen euro is veel geld, maar soms wordt over zo’n bedrag snel besloten. De raad heeft in een geheime vergadering bijna unaniem besloten het bedrijf Doornberg (banden recycling) in Almen uit te kopen, alleen de PvdA was tegen.

Het bedrijf Doornberg is een doorn in het oog van de PvdA. Het bedrijf brengt veel risico’s en overlast met zich mee en daarom was de PvdA vanaf het begin tegen de komst van Doornberg. Al in 2014 riepen we het college op om niet akkoord te gaan met de komst van Doornberg.

Helaas werd anders besloten en is het schrijnend dat naast dat we het toen al een slecht idee vonden, het nu 2,7 miljoen euro kost om het op te lossen. Alle risico’s zijn voor de gemeente Lochem en het plan om geld terug te verdienen? Het bouwen van peperdure woningen. Volgens het college de enige oplossing om 2,7 miljoen euro terug te verdienen, maar een gemiste kans voor alle mensen, onze inwoners, om een betaalbaar huis in Almen te kunnen kopen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat Doornberg nu nog 16 maanden lang bijna dagelijks gaat shredderen. Wat voor veel overlast zorgt en ook volgens de huidige regels nog eens niet mag!

Dus wat te doen met 2,7 miljoen? Wat denkt u van 1000 daken voorzien van zonnepanelen? Of de 10 gevaarlijkste verkeerspunten aanpakken? Of de grondprijs verlagen zodat we honderden betaalbare woningen kunnen bouwen? Of een extra financieel voordeel voor iedereen met een kleine beurs? Of Investeren in een gezonde jeugd? Of stoeptegels recht leggen en hondenpoep opruimen? Of, als we dan echt niet beters weten, iedere inwoner, jong en oud €80 terug van de gemeente!

De PvdA fractie wenst u een goed en sociaal 2019!

 

 

Nieuw bestuur PvdA Lochem

Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 november is een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Joska Groen neemt de voorzittershamer over van Martine Willems.

De afdeling is Martine dankbaar voor haar grote inzet voor en tijdens de gemeenteraadsverkiezing. Nu zij raadslid is geworden moest er een nieuwe voorzitter gekozen worden.

Joska is al een aantal jaren actief geweest voor de fractie van de PvdA in Lochem en is nu toe aan een nieuwe uitdaging. Zij hoopt dat ze met hulp van de andere bestuursleden de waarden van de PvdA in Lochem kan waarborgen.

Naast Joska is het bestuur versterkt door nog eens vijf nieuwe bestuursleden. Jop Gijzel wordt secretaris en Benjamin Beerthuis, Marian Beuke, Wilma Heesen en Zaim Dagdelen zijn algemene bestuursleden. Hans Derriks zal als penningmeester aanblijven.

Een bestuur met een mooie mix van ervaren en nieuwe bestuursleden!

Rode taart voor “Stichting ‘t Oude Kinderboek”

Op 30 november bracht de PvdA Lochem een taart aan de Stichting ’t Oude Kinderboek.

“Stichting ’t Oude Kinderboek” is sinds eind september verhuisd van Deventer naar ‘Het Stadshuus’ in Lochem.
Het ‘kinderboekenleenmuseum’ bevat ruim 20.000 kinder- en jeugdboeken vanaf ongeveer 1880 tot 1990. De collectie omvat kinderboeken vol nostalgie en jeugdsentiment. Naast het lezen en lenen van boeken lezen de vrijwilligers ook voor aan mensen. Wilt u meer weten over de ‘StOK’ neem dan een kijkje op de website: http://www.stichtingtoudekinderboek.nl/ .

Een rode taart om de inzet van de vrijwilligers van Stichting ’t Oude Kinderboek te waarderen. Dat maakt de gemeente zo mooi, unieke initiatieven door vrijwilligers om anderen iets te brengen.

Hoe gaat het nu met “Plus OV”?

De afgelopen maanden hebben we vaak over “Plus OV” gesproken in de raad. Na lang aandringen door de PvdA heeft er uiteindelijk een (openbaar) gesprek plaatsgevonden met inwoners en de gemeente over het functioneren van “Plus OV”. Ondanks alle schrijnende verhalen, heeft wethouder Van Zeijts (GroenLinks) besloten toch met “Plus OV” door te gaan. Toch blijkt dat veel mensen het vertrouwen hebben verloren en dat klagen geen zin heeft. De PvdA is van mening dat alle inwoners er zeker van moeten zijn dat mee kunnen doen, ook als het om vervoer gaat.

De PvdA vraagt zich af of de situatie t.a.v. het vervoer door “Plus OV” inmiddels verbeterd is. Wij blijven geïnteresseerd in uw ervaringen met “Plus OV”. Wat gaat er goed en wat niet? Neem contact op met ons Ombudsteam en laat het ons weten!

Voor wie is het Ombudsteam?
Ieder mens loopt zo nu en dan tegen vragen en problemen aan. Daar lijkt dan geen oplossing voor. In zulke gevallen kan iedere inwoner van de gemeente Lochem het Ombudsteam van de PvdA bellen: 06 42187799
of mailen: ombudsteam@pvdalochem.nl.

Goed wonen in de gemeente Lochem!

De gemeente Lochem is een mooie gemeente om in te wonen, maar er zijn ook verschillende issues en ergernissen als het gaat om onze woonomgeving. De PvdA wil dat je er zeker van kunt zijn dat je hier fijn kunt wonen.

Dat begint bij voldoende betaalbare woningen. In Lochem bijvoorbeeld worden de komende jaren alleen dure woningen gebouwd, terwijl er vraag is naar betaalbare woningen voor jong en oud. Daarom vindt de PvdA dat er weer betaalbare woningen gebouwd moeten worden!

Een veel gehoorde klacht is de verloedering van de openbare ruimte en de zorg over de verkeersveiligheid. Mensen ergeren zich aan hondenpoep, onkruid, scheef liggende stoeptegels, gevaarlijk kruisingen voor fietser en voetgangers en slecht onderhoud van de wegen. Beter onderhoud van de openbare ruimte en meer handhaving zorgen voor een grote verbetering van onze leefomgeving, laten we dat realiseren!

Iedereen wil zeker zijn van een duurzame toekomst en dat betekent dat er meer moet gebeuren dan het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. De PvdA wil graag een sociale transitie naar een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door te starten met het verduurzamen van alle sociale huurwoningen.

Fijn wonen betekent ook goed voor elkaar zorgen. Goede “zorg’ moet gaan over mensen die er zeker van kunnen zijn dat ze goed geholpen worden als ze zorg nodig hebben, of dat nou gaat om goed vervoer, de juiste hulpmiddelen of goed wonen, de mens staat centraal en niet de organisaties die ervoor moeten zorgen dat het geregeld wordt. Zo kan iedereen er zeker van zijn dat voor hem of haar de juiste zorg op maat beschikbaar is.

De begroting van 2019 laat weinig ambitie zien, maar u kunt er zeker van zijn dat de PvdA bovenstaande punten duurzaam op de agenda blijft zetten, voor een rooskleurige toekomst!

Het gaat om mensen!

Als het gaat om je kind of partner of je woonomgeving, dan wil je zeker zijn van een gemeente die de mens centraal stelten niet de procedures, maar zo gaat het niet altijd…

De komst van een Lidl op het Gasfabriekterrein wordt gereduceerd tot een discussie of teksten bij de Raad van State houdbaar zijn, terwijl het  moet gaan over leefbaarheid en verkeersveiligheid.

De discussie over zonnepanelen aan de Rengersweg gaat over een twijfelachtige inspraak. Het moet gaan over hoe je samen de omgeving voor iedereen leefbaar kunt houden en toch een wezenlijke bijdrage kunt leveren om onze leefomgevingduurzamer te maken.

PlusOv, een falende organisatie die slecht bereikbaar is en niet in staat is om kwetsbare inwoners zoals kinderen op tijd te vervoeren naar de juiste locatie. Gaat over 3 sceanrio’s met PlusOV in de hoofrol, maar zou moeten gaan over de beste oplossing voor onze inwoners.

De PvdA vindt dat er in Lochem opvallend weinig sociale keuzes gemaakt worden, dat moet anders. Wij willen dat je zeker kunt zijn van een fijne plek om te wonen, waar we rekening houden met elkaar!

je zeker kunt zijn van een fijne plek om te wonen, waar we rekening houden met elkaar!

Jos Israel, Martine Willems en Ruben Otemann. Fractie PvdA Lochem.

Fijn wonen!

René Froger zong: “een eigen huis, een plek onder de zon”. Wat zou het mooi zijn als je in Lochem zeker kunt zijn van een goed huis in omgeving die bij je past!

Voor omwonenden van het Gasfabriekterrein in Lochem is er straks geen sprake van een plek onder de zon, maar van een plek in de schaduw. Er komt een grote blinde muur, intensief autoverkeer en extra parkeerdruk en dat zorgt voor veel onrust. De PvdA vindt het net als een groot deel van de omwonenden, die massaal hun stem lieten horen, een slecht plan. Ons alternatief: betaalbare woningen, parkeerruimte, speelruimte en groen, dan kun je meteen voldoen aan de vraag naar betaalbare woningen.

Daarnaast zijn er nog steeds problemen met PlusOV. Kinderen en senioren zijn niet  zeker van goed vervoer. Onbegrijpelijk dat wethouder Van Zeijts, 4 weken na de schoolvakantie, de problemen nog niet heeft opgelost.

De PvdA is geïnteresseerd in uw verhaal met PlusOV. Ouders, ouderen, chauffeurs PlusOV, deel uw ervaringen met het ombudsteam: ombudsteam@pvdalochem.nl / 06 42187799.

 

Zeker zijn van goed vervoer naar school met PlusOV

Vanaf 2017 wordt het leerlingenvervoer in de gemeente Lochem uitgevoerd door “PlusOV”. In de gemeente Lochem worden dagelijks zo’n 100 kinderen naar school gebracht en weer opgehaald door een vaste chauffeur waar ze vertrouwd mee zijn. Tenminste, dat is de bedoeling…

In de praktijk blijkt het een stuk minder soepel te lopen. Sinds de start van het vervoer door PlusOV waren er veel problemen en die zijn nog niet opgelost.

Stel je eens voor dat je kind veel te laat of zelfs helemaal niet opgehaald wordt om naar school te gaan of dat hij op de verkeerde locatie wordt afgezet. En stel je dan eens voor dat je als ouder denkt, heel vervelend, maar ik regel het en het wordt vast snel opgelost, maar dat dat in de praktijk niet zo eenvoudig blijkt te zijn door lange telefonische wachttijden en complexe processen bij PlusOV. Daar zit niemand op te wachten. Je wilt er gewoon zeker van zijn dat je kind veilig naar school gaat en weer veilig thuis komt, zonder zorgen en zonder problemen en zo zou het wat de PvdA betreft ook moeten zijn.

En dan de politieke route die we moeten afleggen om ervoor te zorgen dat PlusOV alle kinderen op tijd en met zorg naar school brengt. Vorig schooljaar ondernam de PvdA al meerdere keren actie inzake het vervoer met PlusOV. Er is toen veel (extra) geld geïnvesteerd in “PlusOV” om de problemen op te lossen. In het nieuwe schooljaar (nu dus) zou dan alles opgelost zijn en zou alles zonder problemen en verdere interventies verlopen.  Helaas blijkt dat niet het geval.

Op maandag 27 augustus zijn de scholen weer begonnen en ondanks een verbetertraject is het leerlingenvervoer wederom niet goed georganiseerd en zijn er weer veel klachten, die variëren van niet (op tijd) naar school gebracht of opgehaald worden, tot lange telefonische wachttijden en kinderen die op de verkeerde locatie afgezet worden. De zorgen, het verdriet en de frustratie bij een aantal ouders is groot.

Daarom stelde de PvdA vragen tijdens het vragenhalfuurtje op de politieke avond van maandag 3 september en besloten we samen met het CDA een motie in te dienen met veel voorbeelden die wij van inwoners ontvingen om aandacht te vragen voor de problemen bij PlusOV en om snel tot een adequate oplossing te komen. Tot onze grote verbazing ontkende de wethouder dat genoemde problemen bestaan en wilden partijen, VVD, GroenLinks, Gemeentebelangen en D66 niet in actie komen zonder bewijzen. Teleurstellend.

De PvdA is geïnteresseerd in uw verhaal met PlusOV en blijft actie  ondernemen. Deel uw ervaringen met het ombudsteam van de PvdA. U kunt mailenombudsteam@pvdalochem.nl of
bellen met 06 42187799

Jos Israel, Martine Willems en Ruben Otemann 
Fractie PvdA Lochem

Plan B

Uitkeringsinstantie Het Plein wordt opgeheven en vanaf januari kunt u voor deze zaken terecht in Lochem bij ’t Baken. Er moet nog veel gebeuren en de vraag is of dat allemaal gaat lukken voor 1-1-2019. Om er zeker van te zijn dat mensen met een bijstandsuitkering geen risico’s lopen en gewoon hun bijstandsuitkering ontvangen of kunnen aanvragen, verzocht de PvdA tijdens de raadsvergadering om uitgewerkte alternatieven  in geval van problemen. Een plan B.

Mocht u vanaf januari toch problemen ondervinden met het verkrijgen of aanvragen van een bijstandsuitkering; informeer ons en mail naar: ombudsteam@pvdalochem.nl of bel naar: 06 42187799

Overigens zijn er nog wel een aantal zaken waar de PvdA wel een plan B voor kan bedenken. Zo mag wat ons betreft het doen wel eens actief aan de duurzaamheidsambitie gekoppeld worden en zijn we benieuwd of het college daadwerkelijk alle partijen en de inwoners gaat betrekken bij het maken van het college akkoord. Dichtbij, duurzaam, doen?  Het klinkt goed, De PvdA heeft haar hand al uitgestoken.

Wij wensen iedereen een mooie zomerperiode.

Fractie PvdA, Jos,Israel, Ruben Otemann, Martine Willems