Goed wonen in de gemeente Lochem!

De gemeente Lochem is een mooie gemeente om in te wonen, maar er zijn ook verschillende issues en ergernissen als het gaat om onze woonomgeving. De PvdA wil dat je er zeker van kunt zijn dat je hier fijn kunt wonen.

Dat begint bij voldoende betaalbare woningen. In Lochem bijvoorbeeld worden de komende jaren alleen dure woningen gebouwd, terwijl er vraag is naar betaalbare woningen voor jong en oud. Daarom vindt de PvdA dat er weer betaalbare woningen gebouwd moeten worden!

Een veel gehoorde klacht is de verloedering van de openbare ruimte en de zorg over de verkeersveiligheid. Mensen ergeren zich aan hondenpoep, onkruid, scheef liggende stoeptegels, gevaarlijk kruisingen voor fietser en voetgangers en slecht onderhoud van de wegen. Beter onderhoud van de openbare ruimte en meer handhaving zorgen voor een grote verbetering van onze leefomgeving, laten we dat realiseren!

Iedereen wil zeker zijn van een duurzame toekomst en dat betekent dat er meer moet gebeuren dan het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. De PvdA wil graag een sociale transitie naar een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door te starten met het verduurzamen van alle sociale huurwoningen.

Fijn wonen betekent ook goed voor elkaar zorgen. Goede “zorg’ moet gaan over mensen die er zeker van kunnen zijn dat ze goed geholpen worden als ze zorg nodig hebben, of dat nou gaat om goed vervoer, de juiste hulpmiddelen of goed wonen, de mens staat centraal en niet de organisaties die ervoor moeten zorgen dat het geregeld wordt. Zo kan iedereen er zeker van zijn dat voor hem of haar de juiste zorg op maat beschikbaar is.

De begroting van 2019 laat weinig ambitie zien, maar u kunt er zeker van zijn dat de PvdA bovenstaande punten duurzaam op de agenda blijft zetten, voor een rooskleurige toekomst!

Het gaat om mensen!

Als het gaat om je kind of partner of je woonomgeving, dan wil je zeker zijn van een gemeente die de mens centraal stelten niet de procedures, maar zo gaat het niet altijd…

De komst van een Lidl op het Gasfabriekterrein wordt gereduceerd tot een discussie of teksten bij de Raad van State houdbaar zijn, terwijl het  moet gaan over leefbaarheid en verkeersveiligheid.

De discussie over zonnepanelen aan de Rengersweg gaat over een twijfelachtige inspraak. Het moet gaan over hoe je samen de omgeving voor iedereen leefbaar kunt houden en toch een wezenlijke bijdrage kunt leveren om onze leefomgevingduurzamer te maken.

PlusOv, een falende organisatie die slecht bereikbaar is en niet in staat is om kwetsbare inwoners zoals kinderen op tijd te vervoeren naar de juiste locatie. Gaat over 3 sceanrio’s met PlusOV in de hoofrol, maar zou moeten gaan over de beste oplossing voor onze inwoners.

De PvdA vindt dat er in Lochem opvallend weinig sociale keuzes gemaakt worden, dat moet anders. Wij willen dat je zeker kunt zijn van een fijne plek om te wonen, waar we rekening houden met elkaar!

je zeker kunt zijn van een fijne plek om te wonen, waar we rekening houden met elkaar!

Jos Israel, Martine Willems en Ruben Otemann. Fractie PvdA Lochem.

Fijn wonen!

René Froger zong: “een eigen huis, een plek onder de zon”. Wat zou het mooi zijn als je in Lochem zeker kunt zijn van een goed huis in omgeving die bij je past!

Voor omwonenden van het Gasfabriekterrein in Lochem is er straks geen sprake van een plek onder de zon, maar van een plek in de schaduw. Er komt een grote blinde muur, intensief autoverkeer en extra parkeerdruk en dat zorgt voor veel onrust. De PvdA vindt het net als een groot deel van de omwonenden, die massaal hun stem lieten horen, een slecht plan. Ons alternatief: betaalbare woningen, parkeerruimte, speelruimte en groen, dan kun je meteen voldoen aan de vraag naar betaalbare woningen.

Daarnaast zijn er nog steeds problemen met PlusOV. Kinderen en senioren zijn niet  zeker van goed vervoer. Onbegrijpelijk dat wethouder Van Zeijts, 4 weken na de schoolvakantie, de problemen nog niet heeft opgelost.

De PvdA is geïnteresseerd in uw verhaal met PlusOV. Ouders, ouderen, chauffeurs PlusOV, deel uw ervaringen met het ombudsteam: ombudsteam@pvdalochem.nl / 06 42187799.

 

Zeker zijn van goed vervoer naar school met PlusOV

Vanaf 2017 wordt het leerlingenvervoer in de gemeente Lochem uitgevoerd door “PlusOV”. In de gemeente Lochem worden dagelijks zo’n 100 kinderen naar school gebracht en weer opgehaald door een vaste chauffeur waar ze vertrouwd mee zijn. Tenminste, dat is de bedoeling…

In de praktijk blijkt het een stuk minder soepel te lopen. Sinds de start van het vervoer door PlusOV waren er veel problemen en die zijn nog niet opgelost.

Stel je eens voor dat je kind veel te laat of zelfs helemaal niet opgehaald wordt om naar school te gaan of dat hij op de verkeerde locatie wordt afgezet. En stel je dan eens voor dat je als ouder denkt, heel vervelend, maar ik regel het en het wordt vast snel opgelost, maar dat dat in de praktijk niet zo eenvoudig blijkt te zijn door lange telefonische wachttijden en complexe processen bij PlusOV. Daar zit niemand op te wachten. Je wilt er gewoon zeker van zijn dat je kind veilig naar school gaat en weer veilig thuis komt, zonder zorgen en zonder problemen en zo zou het wat de PvdA betreft ook moeten zijn.

En dan de politieke route die we moeten afleggen om ervoor te zorgen dat PlusOV alle kinderen op tijd en met zorg naar school brengt. Vorig schooljaar ondernam de PvdA al meerdere keren actie inzake het vervoer met PlusOV. Er is toen veel (extra) geld geïnvesteerd in “PlusOV” om de problemen op te lossen. In het nieuwe schooljaar (nu dus) zou dan alles opgelost zijn en zou alles zonder problemen en verdere interventies verlopen.  Helaas blijkt dat niet het geval.

Op maandag 27 augustus zijn de scholen weer begonnen en ondanks een verbetertraject is het leerlingenvervoer wederom niet goed georganiseerd en zijn er weer veel klachten, die variëren van niet (op tijd) naar school gebracht of opgehaald worden, tot lange telefonische wachttijden en kinderen die op de verkeerde locatie afgezet worden. De zorgen, het verdriet en de frustratie bij een aantal ouders is groot.

Daarom stelde de PvdA vragen tijdens het vragenhalfuurtje op de politieke avond van maandag 3 september en besloten we samen met het CDA een motie in te dienen met veel voorbeelden die wij van inwoners ontvingen om aandacht te vragen voor de problemen bij PlusOV en om snel tot een adequate oplossing te komen. Tot onze grote verbazing ontkende de wethouder dat genoemde problemen bestaan en wilden partijen, VVD, GroenLinks, Gemeentebelangen en D66 niet in actie komen zonder bewijzen. Teleurstellend.

De PvdA is geïnteresseerd in uw verhaal met PlusOV en blijft actie  ondernemen. Deel uw ervaringen met het ombudsteam van de PvdA. U kunt mailenombudsteam@pvdalochem.nl of
bellen met 06 42187799

Jos Israel, Martine Willems en Ruben Otemann 
Fractie PvdA Lochem

Plan B

Uitkeringsinstantie Het Plein wordt opgeheven en vanaf januari kunt u voor deze zaken terecht in Lochem bij ’t Baken. Er moet nog veel gebeuren en de vraag is of dat allemaal gaat lukken voor 1-1-2019. Om er zeker van te zijn dat mensen met een bijstandsuitkering geen risico’s lopen en gewoon hun bijstandsuitkering ontvangen of kunnen aanvragen, verzocht de PvdA tijdens de raadsvergadering om uitgewerkte alternatieven  in geval van problemen. Een plan B.

Mocht u vanaf januari toch problemen ondervinden met het verkrijgen of aanvragen van een bijstandsuitkering; informeer ons en mail naar: ombudsteam@pvdalochem.nl of bel naar: 06 42187799

Overigens zijn er nog wel een aantal zaken waar de PvdA wel een plan B voor kan bedenken. Zo mag wat ons betreft het doen wel eens actief aan de duurzaamheidsambitie gekoppeld worden en zijn we benieuwd of het college daadwerkelijk alle partijen en de inwoners gaat betrekken bij het maken van het college akkoord. Dichtbij, duurzaam, doen?  Het klinkt goed, De PvdA heeft haar hand al uitgestoken.

Wij wensen iedereen een mooie zomerperiode.

Fractie PvdA, Jos,Israel, Ruben Otemann, Martine Willems

 

 

Wmo, kansen en mogelijkheden

Als je ziek wordt of in je directe omgeving met ziekte te maken krijgt, dan wil je er zeker van zijn dat je de zorg en aandacht krijgt die nodig is.

Over mensen
De PvdA wil dat zorg over mensen gaat. Meer zeggenschap door inwoners zélf en ruimte voor gezond verstand. Zo krijg je de kans om goed na te denken over wat je als probleem ervaart en welke oplossingen passend zijn. Daar moet je met de gemeente over in gesprek kunnen gaan, ook als een gewenste oplossing niet de meest voor de hand liggende oplossing is. “Zodat je niet alleen eigenaar van het ‘probleem’, bent, maar ook eigenaar bent van de ‘oplossing’.” Een goede en mensgerichte uitvoering van de WMO dus.

Ombudsteam

Mocht je na het lezen van dit artikel nog vragen, zorgen of suggesties hebben, neem dan contact met ons op: 06 42187799 of mailen: ombudsteam@pvdalochem.nl.

Ruben Otemann, raadslid PvdA Lochem

Aan de slag!

Met de installatie van een nieuw college heeft de raad de gemeenteraadsverkiezingen achter zich gelaten. De PvdA fractie is goed vertegenwoordigd met drie raadsleden in de raad die veel zin hebben om samen met u Lochem de komende jaren socialer en duurzamer te maken. De handreiking van het nieuwe college om samen te werken pakken we natuurlijk graag aan, maar we zullen ook kritisch blijven zodat Lochem een sociale gemeente blijft, met aandacht voor alle inwoners.

Het nieuwe college van Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks heeft haar collegeakkoord aan de raad aangeboden. Een goed leesbaar stuk waarin de hoofdlijnen van de plannen voor de komende jaren duidelijk zijn. Zoals wij het lezen laat het stuk ruimte voor samenwerking tussen oppositie en coalitie. Zodra de details zijn uitgewerkt in een college akkoord, zullen we meer duidelijkheid hebben over de financiële consequenties van de plannen en wat dat betekent voor u als inwoner. De benoemde wethouders zijn lokale mensen met ervaring en kennis van zaken,  wij wensen ze veel succes de komende jaren en hopen op een prettige en constructieve samenwerking.

Op een aantal punten heeft de PvdA zorgen. De doelstelling Lochem klimaatneutraal 2030 is losgelaten. Uiteraard staan we achter een realistische doelstellingen, maar ambitie op deze doelstelling is noodzakelijk om de komende jaren de juiste stappen te kunnen maken. Ook hadden wij de hoop dat het nieuwe college een streep zou zetten door de Lidl op het Gasfabriekterrein en de bouw van goedkope/betaalbare woning tot prioriteit zou verklaren. Wij zullen de komende jaren ons uiterste best doen voor een sociaal en duurzaam Lochem waar je zeker kunt zijn van een betaalbare woning. Dat kunnen we natuurlijk niet zonder u. Dus heeft u ideeën of zijn er zaken die u bij ons onder de aandacht wilt brengen? We komen graag met u in contact: fractiepvdalochem@gmail.com

Namens de fractie PvdA Lochem,

Jos Israel, Fractievoorzitter

Drugsoverlast rondom MSG de Garve

Een belangrijke basisvoorwaarde bij scholen is veiligheid. Dat betekent niet alleen veilig naar school toe gaan, maar ook veilig buiten kunnen spelen. Het is dan niet de bedoeling dat kinderen daar zakjes wiet (leeg en gevuld) en andere handelswaren of rotzooi vinden.

De PvdA ontving veel signalen over drugsafval bij MSG de Garve en heeft de indruk dat de acties die zijn ingezet onvoldoende opleveren. Er wordt namelijk nog steeds met regelmaat drugsafval gevonden. Daarom stelde de PvdA-fractie vragen aan het college van B&W. De burgemeester zei: ”streng maar rechtvaardig” te zijn, een preventieve aanpak wordt ingezet. Hij gaf te kennen dat de school, de ouders en de buurt de vondst van wietzakjes en afval moeten melden.

De problemen spelen al geruime tijd en hoewel wij preventie toejuichen, vinden we dat kinderen veilig moeten kunnen spelen rondom de school.

Daarom roepen wij u op om te (blijven) melden!

ombudsteam@pvdalochem.nl

Nieuwe PvdA fractie

Na het afleggen van de eed of belofte door alle leden heeft Lochem sinds donderdagavond (29/3) weer een gemeenteraad. De fractie van de PvdA Lochem bestaat uit Jos Israel, Martine Willems en Ruben Otemann.

Foto: Lochemsnieuws