22 april 2013

50 jaar lid

Als dank voor zijn 50  jarig lidmaatschap krijgt dhr. Alberspartijgenoot Albers 50 jaar lid 1  door voorzitter Brenda van Bruggen zijn speldje “opgeprikt”.