Aan de slag!

Door Jos Israel op 20 mei 2018

Met de installatie van een nieuw college heeft de raad de gemeenteraadsverkiezingen achter zich gelaten. De PvdA fractie is goed vertegenwoordigd met drie raadsleden in de raad die veel zin hebben om samen met u Lochem de komende jaren socialer en duurzamer te maken. De handreiking van het nieuwe college om samen te werken pakken we natuurlijk graag aan, maar we zullen ook kritisch blijven zodat Lochem een sociale gemeente blijft, met aandacht voor alle inwoners.

Het nieuwe college van Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks heeft haar collegeakkoord aan de raad aangeboden. Een goed leesbaar stuk waarin de hoofdlijnen van de plannen voor de komende jaren duidelijk zijn. Zoals wij het lezen laat het stuk ruimte voor samenwerking tussen oppositie en coalitie. Zodra de details zijn uitgewerkt in een college akkoord, zullen we meer duidelijkheid hebben over de financiële consequenties van de plannen en wat dat betekent voor u als inwoner. De benoemde wethouders zijn lokale mensen met ervaring en kennis van zaken,  wij wensen ze veel succes de komende jaren en hopen op een prettige en constructieve samenwerking.

Op een aantal punten heeft de PvdA zorgen. De doelstelling Lochem klimaatneutraal 2030 is losgelaten. Uiteraard staan we achter een realistische doelstellingen, maar ambitie op deze doelstelling is noodzakelijk om de komende jaren de juiste stappen te kunnen maken. Ook hadden wij de hoop dat het nieuwe college een streep zou zetten door de Lidl op het Gasfabriekterrein en de bouw van goedkope/betaalbare woning tot prioriteit zou verklaren. Wij zullen de komende jaren ons uiterste best doen voor een sociaal en duurzaam Lochem waar je zeker kunt zijn van een betaalbare woning. Dat kunnen we natuurlijk niet zonder u. Dus heeft u ideeën of zijn er zaken die u bij ons onder de aandacht wilt brengen? We komen graag met u in contact: fractiepvdalochem@gmail.com

Namens de fractie PvdA Lochem,

Jos Israel, Fractievoorzitter

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel