Door op 10 oktober 2016

Afblazen Plan Polsvoort Lochem

De PvdA fractie heeft veel mails ontvangen van om- en aanwonenden van het achterste deel van het Polsvoortterrein te Lochem. In alle mails werd de zorg uitgesproken over de verkeersafwikkeling als dit plan door zou gaan. Het idee voor het bebouwen van het achterste deel van het terrein heeft een lange geschiedenis en  wordt zo nu en dan uit te kast gehaald. Momenteel heeft het terrein twee eigenaren. De eigenaar van het achterterrein, dat dus het dichtst bij de woonwijk ligt, BPD (het vroegere Bouwfonds) heeft jaren geprobeerd het voorterrein te kopen en als totaal te ontwikkelen. Het voor- en achterterrein in één keer ontwikkelen heeft altijd de  voorkeur van de PvdA gehad. Omdat zo een mooi woningbouwplan gemaakt kan worden en omdat de verkeersafwikkeling dan over het voorterrein richting Zutphenseweg zou kunnen lopen. Het Bouwfonds heeft jaren geprobeerd het voorterrein te kopen, dit is tot op heden niet gelukt. En de gemeenteraad heeft daarom in december 2013 (met een krappe meerderheid) besloten dat BPD een stedenbouwkundig plan mag maken voor het achterterrein. In diezelfde raadsvergadering heeft de PvdA het solitair ontwikkelen van het achterterrein nog een ‘stedenbouwkundig gedrocht’ genoemd. De fractie van de PvdA heeft dan ook tegen het raadsvoorstel gestemd.

De PvdA ziet graag op het voor- en achterterrein van Polsvoort een mooie, ruime woonwijk ontstaan met een mix van verschillende woningen. Wij zijn blij dat BPD het huidige plan teruggetrokken heeft en dat zij begrepen heeft dat noch de omwonenden noch de politiek dit een goed plan vinden.