Door Jos Israel op 13 september 2014

Afschaffing Huishoudelijke Hulp in Lochem, een hartenkreet

Op 10 september heeft de WMO raad Lochem een thema avond georganiseerd met als titel “Op weg naar een vitale samenleving”. Aan het einde van de avond nam Natasja van Otterloo voor een afgeladen raadszaal ter afsluiting het woord. Een knap betoog uit het hart. Na afloop een groot applaus. Natasja heeft ons toestemming gegeven haar inbreng integraal op de op deze site te plaatsen.

Dit is het betoog van Natasja:

In de uitnodiging van de wmo-raad staat:

“De gemeente Lochem streeft naar een vitale samenleving die draait om mensen. Een samenleving waaraan ieder mens naar vermogen deelneemt, waar men naar elkaar omziet en waar mensen zelf vorm geven aan hun leven op een manier die bij hem of haar past.”

 Ik vraag me af hoe dit past met het beleidsvoornemen in de wmo-2015 te stoppen met de huishoudelijke hulp HH1. Hoe kan het dat het compenseren van de huishoudelijke hulp HH1 niet meer als taak van de gemeente gezien wordt en volgens het adviesrapport van de wmo-raad een alternatief plan in geen velden en wegen te bekennen is? De compensatieplicht zoals die nu geldt voor de gemeente, omvat ook het huishouden en de wet spreekt over maatwerkvoorziening. Die wet en plicht zie ik niet terug in het zonder plan wegbezuinigen van banen en zorg. Als thuiszorgmedewerkers signaleren we bij een kwetsbare groep mensen, we helpen waar het cliënten zelf niet lukt met de huishouding, we houden het welzijn in de gaten van deze kwetsbaren cliënten, trekken aan de bel indien nodig en zijn soms het enige aanspreek punt van onze ouderen die geen kinderen of netwerk in de buurt hebben en vaak al niet de makkelijk naar buiten kunnen of durven. Dit alles voor een salaris wat je niet te serieus moet nemen en bijna lachwekkend is gezien de verantwoordelijkheden en soms toch ook fysiek zware werk wanneer er meubels versleept moeten worden om eronder schoon te maken en matrassen gekeerd moeten worden enz…

Ipv deze mensen weg te bezuinigen zouden ze mi opslag verdienen en zou de gemeente moeten beseffen dat deze mensen de gemeente hoge kosten bespaart op een goedkope manier. Als HH1 weg bezuinigd wordt, belandt bijna merendeel van de thuiszorgmedewerkers in de ww, de gemiddelde leeftijd van deze groep is 48 en de meesten zullen ook niet makkelijk ander werk vinden en misschien wel nooit meer, daardoor zullen zij aanspraak moeten maken op toeslagen zoals huurtoeslag enz… Minder besteedbaar inkomen betekend ook dat het slecht is voor de economie in de gemeente.De cliënten die net zo hard weg bezuinigd worden als de zorgverleners verliezen zo soms hun laatste stukje sociale controle, hun horend oor, hun hulp bij een menswaardig bestaan en bij een zelfredzaam en gestructureerd huishouden iets waar de wet dus uitspraken over doet en waar plichten liggen bij de gemeente. Dit kan leiden tot vervuiling, eenzaamheid, achteruitgang en dementie wat erin sluipt en niet opgemerkt wordt en zelfs gevaarlijke situaties in wijken. Deze mensen die nu met goedkope zorg op allerlei vlakken geholpen worden, zullen als het uit de hand loopt, aanspraak moeten maken op dure hulp, al met al verwacht ik een enorme kostenpost voor de gemeente. Buiten de kosten die mi hoger gaan worden dan de besparingen met dit beleidsvoornemen speelt ook nog eens al het leed dat dit voornemen veroorzaakt bij cliënten en zorgverleners.

 Met dit in gedachte, de wetten die er zijn, de plichten die de gemeente heeft, zou ik zo graag antwoord willen hebben op de volgende vraag:

 Waar zit in dit beleidsvoornemen de bezuiniging?

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel