Door op 25 januari 2017

Almen heeft hart voor haar (oudere) inwoners.

Vorige week waren gemeenteraadsleden met de initiatieftafel te gast in Almen bij het Burgerinitiatief Zorg van de VAB (Vereniging Almens Belang). De werkgroep Zorg Almen gaf uitleg over hun initiatief om te inventariseren wat nodig is zodat (oudere) inwoners van Almen op een prettige manier langer zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen. Daarvoor hebben ze met een grote groep sleutelfiguren uit de Almense gemeenschap gesprekken gevoerd met ca. 120 Almenaren van 75 jaar en ouder. Tijdens deze gesprekken kon aangeven worden wat voor activiteiten zouden helpen bij het actief blijven en het prettig zelfstandig kunnen blijven wonen. De antwoorden waren zeer divers;  van sporten, bezoek ontvangen, museum bezoek, spelletjes tot behoefte aan vervoer. Maar de rode draad door de antwoorden was toch wel ‘ontmoeten’.

Inmiddels is men begonnen met een inloopochtend in Ons Huis. Het woord zegt het al, men kan gewoon binnenlopen een kopje koffie drinken en een praatje maken. Voor al deze activiteiten moeten veel vrijwilligers gezocht worden en zij  zullen ondersteuning nodig hebben en er zal afstemming nodig zijn tussen de verschillende organisaties. Dit is nog maar het begin van de plannen die er zijn. Almen wil ook aansluiten bij dementievriendelijk Lochem en mensen met beginnende dementie en hun partners in de eigen woonomgeving ondersteunen.

Maar er zijn ook zorgen. Over de toekomst van de Linde nu IJsseldalWonen aangegeven heeft begin 2018 niet langer de kosten voor de algemene ruimte te willen dragen en Sensire al eerder gestopt was met welzijnsactiviteiten. Om dit allemaal slim en professioneel te organiseren denkt men aan het aanstellen van een zorgcoördinator die uit de Almense gemeenschap komt. De werkgroep Zorg heeft mooie plannen, maar er moet nog veel uitgezocht en geregeld worden; zo ook geld. Ik was onder de indruk van al het werk dat tot nu toe verzet is door de werkgroep en heb daar mijn waardering voor uitgesproken. Een prachtig voorbeeld hoe een dorp zelf bepaalt wat voor gemeenschap ze willen zijn en dat is in Almen een gemeenschap die omkijkt naar elkaar. Enne dat geld … dat komt er – als het aan de PvdA Lochem ligt – ook.

Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem