9 december 2014

Beëdiging tijdelijk raadslid

Jos Israel  treedt om gezondheidsredenen tijdelijk terug. Ruben Otemann zal hem gedurende 16 weken vervangen.

Wij wensen Jos veel beterschap en een spoedig herstel.

Bestuur en fractie PvdA Lochem.