Door Jos Israel op 15 november 2015

Begroting 2016; kunstmatig positief

Een positieve begroting maken is dit jaar tot kunst verheven. Veel blijkt niet opgenomen of is niet inzichtelijk. Het college (GB/CDA/D66) neemt €250.000 voor het Revolving Fund, kosten voor Havenbedrijf en cultuurinitiatieven en vennootschapsbelasting niet op. Tekorten van De Beemd en Schouwburg zien we niet. Er wordt uitgegaan van meer bijstandsgerechtigden maar er wordt hiervoor minder geld gereserveerd. En met het afschrijven over langere tijd van investering wordt 1.6 miljoen ruimte in de begroting gecreëerd.

De PvdA heeft zich succesvol ingezet voor het Revolving Fund. Uit dit fonds worden tegen lage rente leningen verstrek aan burgers die hun huis verduurzamen.

Al in 2013 diende de PvdA een motie in om precariobelasting op kabels en leidingen te gaan heffen bij energiemaatschappijen. Nu, 2 jaar later, is daar een meerderheid voor.

De PvdA vindt dat meer gedaan moet worden om mensen aan werk te helpen. We bespeuren verbetering, een “economische agenda”, maar dit kan en moet sneller!

Onze zorg over de stagnerende woningbouw in stad Lochem werd niet gedeeld. Er worden te weinig betaalbare (koop)woningen gebouwd om starters en nieuwkomers aan een woning te helpen.

Lochem krijgt 179.000 euro voor behoud van werkgelegenheid voor huishoudelijke hulp medewerkers, maar omdat hh afgeschaft is hebben wij de wethouder per motie gevraagd hoe zij dit geld gaat inzetten. Wij weten het wel. Ons alternatieve plan komt volgende maand in de raad.

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel