Door op 15 december 2013

Bestemmingsplannen, gem. panden en nog veel meer …

De laatste raadsvergadering, op 9 december,  met waarnemend burgemeester Huijbregts. De volgende op 20 januari 2014 zal onze nieuwe burgemeester, de heer Sebastiaan van ’t Erve, voorzitten.

De PvdA is blij met het vaststellen van het bestemmingsplan Waterdijk west in Epse. De volgende stap is gezet op weg naar een mooie woonwijk met verschillende typen huizen, van betaalbaar tot duur. Ook zijn we blij met het accommodatiebeleid zoals dat is vastgelegd. Nu bestaat er duidelijkheid langs welke meetlat accommodaties gelegd worden bij aanschaf,  nieuwbouw of renovatie.

De PvdA steunde het voorstel van het college om het raadhuis te verkopen en de twee andere panden voorlopig niet te gunnen omdat de opbrengsten op dit moment te gering zijn. Wij zijn erg blij dat deze panden voorlopig de thuisbasis worden van de VVV en de Lochemse Kunstfactor.

De PvdA fractie heeft tegen het bestemmingsplan Polsvoort te Lochem gestemd. De afspraak bestaat dat het uit twee delen bestaande terrein als één plan ontwikkelt wordt. Deze afspraak wordt nu losgelaten omdat de ontwikkelaar het voorterrein niet kan kopen. Een woningbouwlocatie zo  weggestopt tussen een bestaande woonwijk en een bedrijventerrein, vinden wij geen goed idee. Bovendien gaat de verkeersafwikkeling over de smalle Enkweg problemen geven. Woningbouw op deze locatie: Ja, maar alleen als het in één plan met een goede ontsluiting wordt voorgelegd.

De fractie van de PvdA wenst u gezellige kerstdagen en een voorspoedig 2014.