Door Jos Israel op 10 oktober 2015

Collegevoorstel Lochemsebrug = geldverspilling

De Lochemsebrug is een belangrijke brug in onze gemeente. Zonder deze brug zou zwaar vrachtverkeer door de stad Lochem moeten rijden, met alle bijbehorende overlast. Daarnaast is het de verbinding om vanuit de stad het station te bereiken.

Omdat er twijfels zijn over de draagkracht van de brug zijn, zijn om overbelasting te voorkomen, verkeerslichten geplaatst. Dat is een tijdelijk situatie omdat over een paar jaar de nieuwe rondweg er is. Afgesproken is dat de Lochemsebrug dan afgewaardeerd wordt tot fietsbrug. Als fietsbrug is er de komende 30 jaar constructietechnisch geen probleem.

Nu doet zich iets vreemds voor. Naar blijkt is er op korte termijn helemaal geen probleem met de belastbaarheid van de brug. De verkeerslichten kunnen eigenlijk morgen weg. Maar de periode tot de nieuwe brug duurt wellicht te lang. Verkeerslichten laten staan of een beperkte investering van €70.000,- zou voldoende zijn voor de komende jaren.

Echter, ook al weten we allemaal dat de brug over een paar jaar wordt afgewaardeerd naar fietsbrug, Rijkswaterstaat wil de brug koste wat kost renoveren voor al het verkeer voor de komende 30 jaar. En dat niet alleen, ze willen de rekening daarvoor voor de helft bij de gemeente Lochem leggen (de helft van €460.000). En Mochten wij niet “ja”zeggen, dan wordt gedreigd met verdere afwaardering, waardoor een deel van het vrachtverkeer een route door de stad zal moeten zoeken .

Het college stelt de gemeenteraad nu voor “Ja” te zeggen tegen Rijkswaterstaat. Kosten voor de gemeenschap €230.000,-. Het college zwicht voor de chantage van Rijkswaterstaat. En zo bezuinigt het college van Gemeentebelangen, CDA en D’66 snoeihard op zorg , maar geeft zij wel geld voor renovatie van een brug wat helemaal niet nodig is. De PvdA Lochem zegt heel helder, daar gaan wij niet mee akkoord.

Nu zou u kunnen zeggen, dat is makkelijk vanuit de oppositie. Maar natuurlijk hebben wij een alternatief, Een alternatief dat wij middels een amendement maandag aan de raad zullen voorleggen.

Ons voorstel, neem de brug om niets over van het Rijk, met een bruidsschat voor onderhoud. Dat is niet vreemd, er zijn meerdere gemeentelijke bruggen over het Twentekanaal en mocht er noodzaak zijn tot aanpassing van de brug omdat Rijkswaterstaat andere ideeën/wensen heeft, dan is Rijkswaterstaat gewoon weer aan zet. Dat natuurlijk wel goed afspreken met elkaar.

Het resultaat is dan dat de Lochemsebrug op korte termijn gewoon weer te gebruiken is en dat veel kosten voor Rijk en gemeente bespaard kunnen worden.

Tot slot één mits. De brug moet natuurlijk wel veilig blijven!

Jos Israel

Raadslid PvdA Lochem

 

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel