Door op 26 november 2014

De Begroting 2015

Bij de behandeling van de Begroting 2015 in de gemeenteraad van Lochem heeft de Partij van de Arbeid een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend. We lopen even al onze voorstellen met u langs. Tot onze teleurstelling wordt het Armoede- en minimabeleid niet opgehoogd naar 120% (is nu 110%) van het minimum. Ons voorstel om geld dat voor de zorg van het Rijk naar de gemeente komt ook alleen voor zorg te gebruiken en niet voor andere zaken heeft het niet gehaald.

Een voorstel om sportverenigingen niet te korten op hun subsidie, maar de verenigingen juist aan te moedigen andere groepen te gaan betrekken, heeft het ook niet gehaald. De € 10.000 subsidie voor de Lochemse Uitdaging (waar € 100.000 mee opgehaald wordt bij derden) in stand te houden, kreeg ook geen bijval. Inmiddels was het ons wel duidelijk dat er, ondanks een overschot op de begroting, niet veel zou veranderen.

Welke voorstellen van de PvdA hebben het dan wel gehaald? Er wordt niet bezuinigd op het controleorgaan van de gemeenteraad de zgn. Rekenkamer. Het voetveer Gorssel-Wilp blijft gelukkig in de vaart. Er ligt een toezegging dat als de evaluatie van het loket Gorssel positief uitvalt het geld er ook komt. En de motie samen met GroenLinks ‘Right to challenge’ (recht om uit te dagen) werd aangenomen. Het college zal met een voorstel komen hoe dit recht van bewoners om voorzieningen over te nemen als ze denken het zelf anders of beter te kunnen, wordt vastgelegd.

Al met al veel minder, weinig meer of anders!

Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem