Door op 5 maart 2014

De kanteling, het kan echt anders!

De gemeente krijgt per 1-1-2015 extra taken voor de zorg, werk en inkomen en de jeugdzorg. Het totale budget van de gemeente begroting zal verdubbelen doordat het geld voor deze taken naar de gemeente komt. Het gaat om een kanteling in denken waarbij de burger centraal staat en vooral zelf de regie moeten kunnen nemen. De gemeente Lochem wil insteken op preventie en vroeg signalering, daardoor worden veel hoge kosten voorkomen. De toegang tot hulp en ondersteuning gaan via het Centrum voor Jeugd en Gezin, het zorgloket en het Plein. De PvdA ziet veel kansen voor het gebiedsgericht werken met sociale teams waarin professionals samenwerken. Vanuit de gedachte: één gezin, één plan en één regisseur. Op die manier worden de burgers niet meer van het kastje naar de muur gestuurd. De PvdA miste de rol van de burger bij de beleidsvorming en uitwerking van deze nieuwe ontwikkelingen. Het zou een gemiste kan zijn als het wordt: over u, voor u, maar zonder u. Het moet vooral samen met de burgers worden vormgegeven in een evenwichtige driehoek van de burgers, de professionals en de gemeente. Om er zeker van te zijn dat het ook zo wordt uitgewerkt  heeft de PvdA een motie ingediend die door de raad is aangenomen. De verdere uitwerking is een complex proces dat we graag aan onze wethouder Wilma Heesen overlaten, alleen moet zij dan wel na de verkiezingen van 19 maart opnieuw wethouder worden en daarvoor heeft de PvdA uw stem nodig. Uw zorg onze zorg!