Door op 11 juli 2013

De laatste belangrijke beslissingen voor de zomer

Waar hadden wij het over tijdens de raadsvergadering van 8 juli :

 

 

 

  • over een mooi nieuw woonzorggebouw in Laren. Omdat het fijn is als mensen uit Laren in hun eigen dorp kunnen blijven. Maar dat  nog wel gekeken moet worden naar een extra ontsluiting naar de Deventerweg;
  • over nieuwe bestemmingplannen voor de Kwinkweerd en Aalsvoort. Waar we ook wat zwaardere bedrijven de gelegenheid willen geven zich te vestigen;
  • over de Woonvisie Lochem 2012-2020. Waarin, door een amendement van de PvdA, weer opgenomen is dat 30% van de woningen in nieuwbouwprojecten voor starters moet zijn;
  • over de Structuurvisie 2012-2020 waaraan, na een amendement van de PvdA, een uitvoeringsparagraaf en een visie hoe de woonaantrekkelijkheid in een aantal wijken in Lochem te verbeteren wordt toegevoegd;
  • over een raadsbrede motie om een zienswijze in te dienen op het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland en zo bezwaar te maken tegen (heel veel) meer goederenvervoer op de spoorlijn Zutphen-Hengelo;
  • over de Kadernota en dat wij er niet voor zijn om daarin onnodige bedragen (nota Mobiliteit en risicotoeslag) op te nemen, als we die toch niet gaan uitgeven. Door ons amendement zal de nota Mobiliteit aangepast worden;
  • over het profiel van onze nieuwe burgemeester en dat de PvdA hoopt naast alle zakelijke kwaliteit op een sociaal persoon die graag onder en met mensen is. En dat vrouwen “nadrukkelijk worden uitgenodigd te solliciteren”.

Een mooie zomer en tot september!