11 december 2016

De laatste raadsvergadering van 2016 …

Nota Mobiliteit

Als we meer geld hadden, dan zouden we alle voorstellen uit de Nota Mobiliteit (verkeer en vervoer) willen uitvoeren. Maar we moeten keuzes maken en dus vinden wij € 1.2 miljoen (van de € 2.3 miljoen) inzetten voor een snelfietsroute tussen Deventer en Zutphen (langs Epse, Gorssel en Eefde) en twee fietsruggengraten van het station in Lochem naar de stad, geen goede verdeling. Uit de inspraakreacties en gesprekken die wij gevoerd hebben, maar ook groepen inwoners die zich eerder bij ons gemeld hebben, loopt een rode draad. Meer en meer mensen hebben last van onveilige situaties in hun wijk of kern en verzoeken ons hiervoor maatregelen te nemen. En daarom heeft de PvdA een amendement ingediend om 1 fietsruggengraat van € 0,5 miljoen te schrappen en dit geld in te zetten voor 30 km/uur-gebieden om daarmee wijken en kernen veiliger te maken. De investering van ruim € 300.000 voor veilige schoolroutes en de investering van bijna € 400.000 voor oversteekvoorzieningen en obstakelvrije routes steunt de PvdA. Ten slotte hoort onze gemeente toegankelijk te zijn voor iedereen.

De PvdA heeft, samen met GL en D66, ook een motie ingediend om zo snel mogelijk de kom van Epse tussen Het Wansink en Klumperkamp) 30 km/uur zone te maken. In het raadsvoorstel is dit terughoudend opgenomen omdat men bang is dat 30 km i.p.v. 50 km rijden door de kom van Epse met een tijdsverlies van ca. 35 seconden voor de busmaatschappij reden kan zijn de buslijn Borculo-Lochem-Deventer op te heffen. Lijkt ons koudwatervrees.

Archief

Het voorstel om ons archief, dat nu in Zutphen ondergebracht is, onder te gaan brengen in Doetinchem wordt niet door de raad gesteund. Het college is gevraagd het raadsvoorstel in te trekken. De PvdA vindt dat ons archief in Zutphen moet blijven, zodat onze oudheidkundige verenigingen (De Elf Marken en Historisch genootschap Lochem) en amateur historici dicht bij huis onderzoek kunnen doen in oude waardevolle stukken.

Almen Vitaal

Een proces van en door het dorp Almen. Uitgangspunten: leefbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en dynamisch dorp. Resultaat: éénmalige investering in Ons Huis en sportzaal Almeloë voor een fysieke verbinding en duurzaamheidsmaatregelen. Almen krijgt hiermee een accommodatie die toekomstbestendig is en waarmee de leefbaarheid gewaarborgd wordt. Geweldig resultaat.

Delta en Het Plein

Al bijna een jaar heeft de PvdA grote problemen met hoe de Participatiewet in onze gemeente uitgevoerd wordt en dan is recent ook nog eens besloten om de integratie Delta en Het Plein stop te zetten. De PvdA maakt zich zorgen over de onrust die dit alles met zich meebrengt in de organisaties en bij de mensen die onder de Participatiewet vallen. Over de ontwikkelingen die maar niet van de grond komen en de extra kosten die gemaakt moeten worden en het aantal beschutte werkplekken blijft ook bij ons achter. Voor de VVD fractie was de maat vol en zij dienden een motie van wantrouwen in. De PvdA kon een eind met hun meegaan, maar dit was een te zwaar middel. Wij hebben liever dat de wethouder met enthousiasme en daadkracht de boel op orde gaat brengen. En daartoe hebben wij hem opgeroepen.

Fijne Kerstdagen en een gezond 2017.

Fractie PvdA Lochem