Door op 13 juli 2014

De laatste raadsvergadering voor de vakantie, er was nog veel te bespreken!

En weer sprak de raad over de sluis in Eefde. De minister had, op basis van een motie van PvdA en D66 in de Tweede kamer, laten weten open te staan voor variant midden-noord als de regio (de provincies Overijssel en Gelderland, de regio Twente en alle gemeenten aan het Twentekanaal) financieel bijdragen. De wethouder weet dus wat hem deze zomer te doen staat.

De PvdA heeft tegen de Kadernota 2015 (hierin worden financiële keuzes gemaakt voor de Begroting 2015) gestemd. De bezuinigingskeuzes die hierin gemaakt worden kunnen wij niet steunen. Er wordt voorgesteld bijna 2 miljoen te bezuinigen op de zgn. ‘inclusieve samenleving’ (waar iedereen voor wie deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is, kan rekenen op ondersteuning in welke vorm dan ook). Dit heeft betrekking op huishoudelijke hulp, rolstoelen maar ook op sport, evenementen en cultuur. We vinden dit, in verhouding tot de overige bezuinigen, onevenwichtig en vragen ons af of deze coalitie de inclusieve samenleving – die ook zij onderschrijven – met deze bezuinigingen overeind kan houden.

Het bedrijf “TKF” heeft aangekondigd terug te willen keren naar Lochem en zal daarmee ca. 100 arbeidsplaatsen creëren, maar heeft niet meer het hele terrein aan de Kwinkweerd nodig. De gemeente Lochem gaat twee delen van het TKF-terrein dat zij niet meer gaan gebruiken aankopen en evt. doorverkopen aan Stemin en Nijha. Hiervoor is 2 miljoen euro beschikbaar van de provincie Gelderland. De PvdA ziet veel voordelen in deze aankoop: de nieuwe arbeidsplaatsen, Stemin en Nijha gaan van de Hanzeweg naar de Kwinkweerd en de Etalage naar de Toekomst krijgt een impuls, het TKF-terrein is weer bezet. Allemaal goed voor Lochemse economie. De PvdA kwam wel met een amendement dat deze hele ‘gronduitruil’ niet meer mocht kosten dan de 2 miljoen euro die de provincie hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Helaas stonden we daarin alleen.

Op initiatief van de PvdA kwam middels een motie € 125.000 als cofinanciering beschikbaar voor een kunstgrasveld voor Sportclub Lochem. We hebben ingestemd met de tracékeuze rondweg Lochem. Deze komt nu eindelijk dichterbij. Het was niet onze voorkeursvariant, maar omdat de roeken bij het station niet verplaatst mogen worden, gaan we akkoord met deze – ‘second best’ – variant.

De bouw van de Prop- en PH-school in Lochem kan beginnen op het voormalige Garveterrein. Het zal het geen multifunctionele accommodatie worden, verschillende partners haakten af. Maar wat nu niet is kan nog komen in de toekomst en daarom diende de PvdA een amendement in om dit later als ‘aanritsmodel’ nog te kunnen realiseren. Helaas was daar geen meerderheid voor.

Het college kwam met het voorstel de reserve van de afvalstoffenheffing te maximaliseren op 250.000 euro en het overige in de algemene reserve te storten. De PvdA, GB en GL vinden dat we dat met z’n allen opgebracht hebben middels de afvalstoffenheffing en het meerdere dus terug moet naar de inwoners. En zo krijgt u (volgend jaar) eenmalig een verlaging van de afvalstoffenheffing.

De fractie wenst u een mooie zomer