Door op 20 oktober 2013

De raad sprak o.a. over Schaliegas – Gemeentelijk werkbedrijf – Winkeltijden – Fairtrade

De raadsvergadering begon met vragen over recente publicaties over de zoektocht in de Achterhoek van minister Kamp naar locaties die geschikt zijn voor (proef)boringen naar schaliegas. Al eerder heeft de raad uitgesproken deze boringen in Lochem niet te willen. De minister kan echter middels een structuurvisie gemeenten buitenspel te zetten. Zover is het nog niet, maar wij blijven deze zoektocht kritisch volgen en mocht er aanleiding toe zijn zullen wij hierop actie ondernemen.

De raad heeft met algemene stemmen ingestemd met de oprichting van een bedrijf voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Door dit bedrijf onder te brengen bij Berkelmilieu halen we expertise in huis en helpen we mensen aan werk. Voor de PvdA was het belangrijk dat de arbeidsvoorwaarden van onze mensen in de buitendienst bij deze overgang niet zouden verslechteren en dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidsplaats geven in mooi bedrijf.

Als reactie op vragen uit het bedrijfsleven hadden PvdA, GL en D66 een motie klaarliggen waarin we het college opriepen met betrokkenen in gesprek te gaan over verruiming van de winkeltijden. Dat is goed voor Lochem, de ondernemers en de consument. De wethouder bleek hierover al met de ondernemersvereniging in gesprek te zijn.

Lochem wil Fairtrade gemeente worden. Dit kan door het aanbod en verkoop van producten uit ontwikkelingslanden voor een eerlijke prijs, gemaakt onder menswaardige arbeidsomstandigheden te vergroten. Doet u mee!

Fractie PvdA Lochem