Door op 10 juli 2016

€ 4 miljoen bezuinigen op de zorg; niet met de PvdA Lochem

Zorg: de komende vier jaar wordt ruim € 4 miljoen bezuinigd op de zorg als de raad het voorstel van het college in de Kadernota volgt. Daarmee wordt het principe ‘geld voor de zorg, is beschikbaar voor de zorg’ losgelaten. Dit voorstel wordt gedaan zonder dat nu al duidelijk is wat de zorg in Lochem kost en ondanks een brief van het college dat er nu al geen geld is om de zorg te veranderen, te transformeren; goedkopere preventieve zorg i.p.v. later duurdere zorg. Zo blijft zorg voor iedereen toegankelijk. Omdat de Kadernota nog niet aangenomen is, hebben we na de zomer nog een kans om de raad te overtuigen dat deze bezuiniging geen goede zaak is.

Schouwburg: is met een realistisch bedrijfsplan gekomen. Hierin is opgenomen dat er meer samengewerkt gaat worden met de kernen, culturele organisaties, amateurverenigingen en scholen en dat er meer films vertoond gaan worden. Dus, inwoners kunnen nu niet alleen cultuur ‘consumeren’ maar ook makkelijker zelf ‘produceren’. Dat vindt de PvdA een mooie beweging en daarom hebben wij ingestemd met de gevraagde subsidie.

Woningbouw Detmerskazerneterrein Eefde: 80 woningen staan gepland, maar geen enkele goedkope koopwoning. Dat vindt de PvdA niet rechtvaardig. Een motie om ook goedkope koopwoningen te bouwen heeft het niet gehaald.

N348 Quatre Bras: de PvdA onderschrijft de brief aan de Provincie. De snelheid tussen Eefde en Gorssel moet omlaag naar 60 km. Er zijn te veel opritten aan deze weg en er gaan heel veel kinderen op de fiets naar school in Zutphen. Investeren in veiligheid dat noemen wij vooruitgang.

PvdA Lochem wenst u een mooie zomer.

Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem