Door Ruben Otemann op 10 juli 2017

Een goed leven voor iedereen! (2)

Het nieuwe minimabeleid is, dankzij de PvdA, een solide vangnet geworden voor inwoners en gezinnen met een laag inkomen. De PvdA wil dat inwoners met een (zeer) laag inkomen meer financiële steun van de gemeente krijgen. Omdat ook mensen met financiële problemen mee moeten kunnen blijven doen en omdat wij het onacceptabel vinden dat kinderen in armoede opgroeien.

Wat gaat er veranderen

Op initiatief van de PvdA wordt het huidige minimabeleid aangepast. De bestaande computerregeling wordt verruimd. Kinderen kunnen nu tweemaal een bijdrage voor een computer ontvangen; de eerste op de basisschool en de tweede op het voorgezet onderwijs. Want we weten allemaal dat meedoen op school en in de samenleving niet meer zonder computer kan.

Gezinnen met schulden

Het oude beleid liet gezinnen met schulden in de kou staan. Zij kwamen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming voor bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportvereniging. Dat vindt de PvdA onwenselijk. Een gemeente moet niet kijken naar inkomen maar naar wat mensen werkelijk maandelijks te besteden hebben. Dankzij de PvdA gaat dat nu gebeuren.

Solidariteit ook in 2017!

De PvdA staat voor een solidaire en toegankelijke samenleving waarbij iedereen, ongeacht inkomen, kan blijven meedoen en volop kansen krijgt om zich verder te ontwikkelen. Zodat kansen worden gecreëerd voor een beter bestaan.

Ruben Otemann, raadslid PvdA Lochem

 

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann