Door Ruben Otemann op 21 mei 2017

Een goed leven voor iedereen

Fatsoenlijk bestaan en eerlijke kansen

De Partij van de Arbeid is voor een solide vangnet voor mensen met een laag inkomen. Of je nu een uitkering hebt of een baan, iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan en eerlijke kansen. Armoede is ingrijpend. Het is een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen en staan daardoor letterlijk buitenspel. Dat vindt de PvdA onacceptabel en daarom heeft Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) extra geld beschikbaar gesteld.

Minimabeleid

De gemeente kent verschillende regelingen om inwoners een financieel steuntje in de rug te geven. Maar helaas komen bijv. inwoners in een schuldhulpverleningstraject hiervoor niet in aanmerking terwijl zij toch heel weinig te besteden hebben. Daarom heeft de PvdA in de raadsvergadering voorgesteld hier iets aan te veranderen zodat ook zij en hun kinderen kunnen blijven meedoen.

Computerregeling voor scholieren

Volgens de bestaande computerregeling kunnen ouders met een laag inkomen, éénmaal voor hun kinderen tussen 4 en 18 jaar een bijdrage voor een computer/laptop aanvragen. In onze digitale tijd gaan de ontwikkelingen snel en een computer heeft niet het eeuwige leven. Daarom vindt de PvdA het meer dan rechtvaardig om dit te verruimen naar tweemaal een bijdrage in de aanschaf van een computer/laptop.

De PvdA staat voor een solidaire en toegankelijke samenleving waarbij iedereen, ongeacht inkomen, kan blijven meedoen.

Ruben Otemann, raadslid PvdA Lochem

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann