Door Jos Israel op 2 juli 2017

Een nieuwe woonwijk in Lochem met een enorm prijskaartje.

De ‘Kop van Oost’ moet de nieuwe woonwijk worden van Lochem. Tussen gemeentehuis en passantenhaven, tussen het Twentekanaal en de Berkel. Een woonwijk met een prijskaartje van 2,7 miljoen euro. De PvdA vindt dat er huizen gebouwd moeten worden voor ieders portemonnee, zeker als er zoveel gemeenschapsgeld bij moet. Maar helaas zullen de eerder afgesproken 20 goedkope woningen in dit plan er niet komen. En dat is onacceptabel voor de PvdA.

Van bedrijventerrein naar woonwijk

De PvdA kan accepteren dat een nieuwe woonwijk op een oud industrieterrein geld kost. Immers bestaande bedrijven moeten verplaatst worden, oude gebouwen gesloopt en indien nodig de grond schoongemaakt. Dat is aanzienlijk duurder dan een nieuwe woonwijk bouwen op een stuk weiland aan de rand van de stad. Maar het is wel wat de tijd van ons vraagt. Eerst binnen grenzen van steden

en dorpen bouwen en als het echt niet anders kan dan pas in het buitengebied.

Woonwijk voor de ‘happy few’

Maar als we dan van een industrieterrein een woonwijk gaan maken en we gaan 2,7 miljoen gemeenschapsgeld investeren, dan moet het ook een woonwijk worden voor iedereen. En daar gaat het hier mis vindt de PvdA. In deze nieuwe woonwijk zullen alleen middel dure en dure woningen gebouwd worden. Geen enkele goedkope huur- of koopwoning. We bouwen dus een woonwijk voor de “happy few” en sponsoren deze woningen ook nog eens met 2,7 miljoen gemeenschapsgeld.

Vraag naar goedkope woningen

Is er dan wellicht geen vraag naar goedkope woningen? Natuurlijk wel. Het is erg moeilijk voor starters en mensen met een kleine beurs in de gemeente Lochem een passende woning te vinden. Het gevolg, juist deze groepen verlaten onze gemeente en Lochem blijft achter met een vergrijzende en op termijn krimpende bevolking. Tel uit uw winst! Deze week nog waren er maar liefst 100 belangstellenden voor één nieuw te bouwen sociale huurwoning in Harfsen. En alle rapporten en beleidsstukken geven het aan, er moeten goedkope woningen gebouwd worden in Lochem. De huidige afspraak is dat het percentage goedkope woningen 25-30 % zou moeten zijn van alle woningen die gebouw worden. Sinds de PvdA niet meer in het college zit is dit percentage niet gehaald. Afgelopen jaar zijn er in onze gemeente slechts 7 goedkope woningen gebouwd.

De PvdA had graag “ja” gezegd tegen deze woonwijk en had zelfs een fors prijskaartje kunnen accepteren, maar dan, zoals afgesproken, ook goedkope woningen en op de toekomst voorbereid; dus energieneutraal en geen aardgasaansluiting.

Jos Israel – raadslid PvdA Lochem

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel