Door op 18 januari 2016

En toen … hadden we gelukkig nog het alternatief van GL, VVD en PvdA!

Het zal u niet ontgaan zijn, er is genoeg over geschreven en gesproken, vorige week maandag was er een extra raadsvergadering over het proces voorafgaand aan en na beëindiging van de huishoudelijke hulp 1 met het raadsbesluit van 22 september 2014. De raadsvergadering eindigde met een Motie van wantrouwen tegen wethouder V.d. Linden. In het interpellatiedebat wilden GL, VVD en de PvdA fractie een aantal vragen beantwoord krijgen: heeft de wethouder de raad wel volledig en voldoende geïnformeerd voorafgaand aan het raadsbesluit en waarom is het beleid niet gewijzigd toen toch al in een vroeg stadium bleek dat de Wmo zonder huishoudelijke hulp 1 niet conform de wet is? We zullen u niet vermoeien door nogmaals het hele proces van 1,5 jaar hier opnieuw te beschrijven. Het proces eindigde op 17 december 2015 met 10 uitspraken van de Rechtbank Gelderland waarin de gemeente Lochem in het ongelijk werd gesteld. Voor de PvdA fractie was duidelijk na beantwoording van alle vragen dat hier de wethouder veel, heel veel te verwijten valt. De signalen dat dit beleid niet klopte waren er al in september 2014 toen in Lochem het raadsvoorstel werd aangenomen. De eerste gerechtelijke uitspraken kwamen al eind 2014. Ook de Wmoraad, het adviesorgaan van het college, schrijft al in haar advies van 7 september 2014: “Er zijn nog zoveel vragen en onduidelijkheden dat het onmogelijk is een goed advies uit te brengen. Ook de bijlage bij het collegevoorstel biedt geen duidelijkheid.”

Onze conclusie. Dit besluit was onvoldoende doordacht, overhaast genomen, i.v.m. de zelfopgelegde bezuinigingsdoelstelling, en de raad was onvoldoende geïnformeerd over de consequenties. Nu de uitspraken van de Rechtbank Gelderland er liggen, moet de gemeente Lochem nieuw beleid maken volgens de Wmo2015 en daarbij rekeninghouden met de uitspraken van 17 december jl. Dat vertrouwen wij deze wethouder, die zolang volgehouden heeft dat de uitvoering van de Wmo op deze manier mag, niet meer toe. Reden voor de PvdA fractie om samen met de fracties van GL en VVD een motie van wantrouwen in te dienen. En zoals dat in een democratie gaat, de meerderheid beslist. De motie kreeg geen steun van GemeenteBelangen, D66 en CDA en werd daarmee verworpen.

Hoe nu verder? De wethouder laat in de media optekenen dat ze graag met alle zes partijen in de raad in overleg wil over het nieuwe beleid. Waarom zouden wij aanschuiven bij een gesprek met een wethouder waar wij het vertrouwen in opgezegd hebben? Die 1,5 jaar niet naar ons geluisterd heeft. Die weet wat haar te doen staat, namelijk beleid maken conform de wet, conform de Memorie van Toelichting, conform de brieven van de Minister, conform jurisprudentie en conform de uitspraken van de Rechtbank Gelderland van 17 december jl. Een wethouder die nog steeds praat over ‘doorontwikkelen van Wmo beleid’ terwijl we het natuurlijk moeten hebben over ‘nieuw’ beleid. En die precies weet hoe drie partijen in de gemeenteraad over de uitvoering van de Wmo2015 denken, want dat hebben we tenslotte opgeschreven in ons alternatieve raadsvoorstel!

De PvdA fractie wil altijd en met iedereen praten, maar alleen als we ook serieus genomen worden. Laten we eerst maar eens afwachten wat de raad vanavond besluit over het alternatieve raadsvoorstel.

Lochem, 18 januari 2016.

Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem