Door Jos Israel op 14 maart 2016

Ernstige zorgen over kwaliteit bestemmingsplannen

Graag wil de PvdA het bestemmingsplan Almen Zuid in een wat breder perspectief zetten.

Wat wij zien is dat een eenvoudig bestemmingsplan wederom leidt tot relatief grote commotie. En dit is geen incident. Wie raadsvergaderingen volgt weet dat dit zo langzamerhand keer op keer met bestemmingplannen het geval is.

Een bestemmingsplan bepaalt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van gronden. Daarmee kan een bestemmingplanwijziging direct invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving van burgers. Ook kan grond bij een bestemmingplanwijziging aanzienlijk in waarde stijgen of verminderen. Maar ook zaken als grondexploitatie en het bouwcontingent zijn, als voorbeeld, voor de gemeente erg belangrijk.

De PvdA verwacht, dat als een bestemmingplanwijziging ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden, dit het sluitstuk is van een proces, waar belangen integraal en zorgvuldig gewogen zijn door het college.

De PvdA vindt dat het nu op meerdere punten mis gaat. De raad gaat steeds vaker op de stoel van het college zitten. In de besluitfase moet van alles veranderd worden. Bijvoorbeeld de goothoogte, verdiepte aanleg of, zoals in Almen, een vrijstaande woning in plaats van een twee onder één kap. Dat is echt heel erg bijzonder van een raad die vooral regiserend wil zijn en daarmee juist meer op afstand komt te staan.

Maar ook het college gaat niet vrijuit.

Bij bestemmingplan Almen Zuid ontstond tijdens het RTG een vreemde discussie. Blijkbaar moest koste wat kost voorkomen worden dat iemand bezwaar/beroep bij de Raad van State zou aantekenen. Vervolgens werden de beweegredenen van de betreffende persoon, die zelf niet aanwezig was, in het openbaar besproken. Giswerk door aanwezigen hoe gereageerd zou worden op het al dan niet veranderen van het plan. Hierna werd er handjeklap gedaan tussen dorpsraad, college en raadsleden alsof het de koop/verkoop van een koe op een veemarkt betrof.

Het dualisme werd vervolgens compleet om zeep geholpen toen raadsleden zo ongeveer eiste van de wethouder dat hij met een concept amendement zou komen op zijn eigen voorstel. En de wethouder deed deze toezegging ook nog! Staat dit college eigenlijk wel voor een genomen besluit? En als bij een beetje weerstand het college al mee beweegt, waarom kan dat dan niet netjes tijdens de procedure, in reactie op een zienswijze? Is de burger dan wel serieus genomen in zijn of haar bezwaren?

Hoe zorgvuldig is dat nu eigenlijk en hebben andere personen die dreigen met bezwaar/beroep bij de Raad van State nu ook recht op een vergelijkbare positie of behandeling?

College/wethouder, de PvdA heeft zo langzamerhand ernstige zorgen bij de kwaliteit van de bestemmingplannen die naar de raad komen evenals de wijze waarop de keuzes gemaakt en verdedigd worden. Met klem vragen wij u hier serieus aandacht aan te besteden.

Naar de raad roept de PvdA op tot zelfreflectie.

Jos Israel 

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel