Door Ruben Otemann op 6 januari 2014

Even voorstellen: Jolande Bonzet

De PvdA Lochem is trots op de lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014! In onze serie ‘Kandidaat van de Week’, waarin wij tot aan de verkiezingen alle kandidaten van onze lijst aan u voorstellen,  is de beurt aan nr. 11 van de lijst:

Jolande Bonzet (50, samenwonend, 2 schoolgaande zoons en een studerende dochter) woont in Lochem sinds 2003. Na een loopbaan bij de gemeenten Hengelo, Enschede en Oldenzaal als bijstandsmaatschappelijk werker, huisvestingsambtenaar en beleidsmedewerker onderwijs en taxaties, heeft Jolande net als haar vader en broer gekozen voor de bouwsector. Sinds 10 jaar werkt zij voor een internationale bouwgroep in Doetinchem. In de Nederlandse ontwikkelingspoot van het bedrijf vervult zij een functie van acquisiteur/vastgoedontwikkelaar.

In verband met het wijziging van haar werkkring en die van haar partner is in 2003 gezocht naar een centrale woonplek. Als toerist raakte het gezin gecharmeerd voor Lochem, enkele kilometers van hun vakantieplek in Markelo. Het historisch centrum met haar mooie eet-en drinkgelegenheden, de variatie in winkels en de aanwezigheid van een schouwburg trokken Jolande het meest. Een collega wees haar op nieuwbouwwoningen in de Zuiderenk II. De gemêleerde buurt en de afstand tot het centrum waren doorslaggevend.

Rood
Jolande komt uit een zgn. rood nest. In oktober 2013 heeft zij zich aangemeld bij de PvdA om zich actief in te zetten in de politiek. Ondanks haar nieuwkomersplaats op de lijst hoopt zij in de nabije toekomst een steentje bij te dragen aan een sterk en sociaal Lochem. Politiek heeft altijd al haar aandacht gehad. In haar jeugd was Jolande bestuurlijk actief in jeugdclubs/vredeswerkgroep en later in ondernemings -en medezeggenschapsraden.

Naast haar gezin en werk gaat haar aandacht uit naar haar volkstuin aan de Deedingsweerdweg waar ze graag schoffelt, oogst en een praatje maakt met collega/tuinders. Verder organiseert zij graag en is altijd in voor het samenbrengen van mensen en is trouw aan haar contacten.

Lochem heeft veel te bieden. Een prachtige groene omgeving en mensen die erg creatief en initiatiefvol zijn. Denk aan Lochem Energie, de Etalage van de Toekomst, culturele initiatieven. Er zijn in Lochem voldoende slimme mensen met visie die burgerinitiatieven nog verder kunnen uitbouwen. Wel vindt Jolande het van belang dat dit vanuit de wortels plaatsvind. De politiek moet weten wat er onder de burger leeft. Niet alleen straks tijdens de verkiezingscampagne maar ook daarna. Jolande wil dit aspect benadrukken. Zij staat daar voor open en zij zal ook actief een luisterend oor willen hebben en zichtbaar willen zijn voor een ieder.

Voorkomen sociaal isolement
In haar werk als bijstandsmaatschappelijk werker en later als huisvestingsmedewerker heeft zij geprobeerd zo goed mogelijk, zowel zakelijk als in sociaal opzicht, mensen op weg te helpen naar een beter bestaan. Jolande wil graag in de raad van Lochem voldoende aandacht geven aan het voorkomen dat mensen in een sociaal isolement dreigen te geraken. Mensen dienen zo veel mogelijk aan de maatschappij deel kunnen nemen, er niet buiten (blijven) te staan. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat noodzakelijke voorzieningen in de kernen van de gemeente Lochem in stand worden gehouden en het voorzieningenniveau in de stad Lochem hoog blijft door o.a. een sterk en compact kernwinkelgebied.

Jolande wenst voor de gemeente Lochem in 2014 een verdraagzame samenleving. Een samenleving waarin ieder mens uniek is.
De Partij van de Arbeid heeft het landelijk gezien niet altijd even makkelijk gehad het afgelopen jaar. Er waren veel kritisch noten te horen, maar het vertrouwen in sociaal en sterk stijgt weer gelukkig, aldus Jolande. Zij verwacht dat er 3.350 inwoners in de gemeente Lochem hun hart op de goede plek zullen hebben en Partij van de Arbeid gaan stemmen.

Jolande 200 px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann