Door Ruben Otemann op 18 februari 2014

Even voorstellen: Jos Hollander

In onze voorstelronde kunt u nader kennismaken met Jos Hollander, nr. 7 op de PvdA Lochem kandidatenlijst.

Sinds 2003 woont Jos in de gemeente Lochem. Eerst even op Ruighenrode, vervolgens vier jaar op het stationnetje Laren-Almen en nu al weer meer dan vier jaar in Barchem. Jos heeft op vele plekken gewoond. Na zijn studie aan de TU- Delft is hij gaan werken bij ingenieursbureau Oranjewoud te Heerenveen. Daar heeft hij zich bewust afzijdig gehouden van de politiek. Achteraf was dat nergens voor nodig.

In 2002 is hij actief betrokken geraakt bij de Partij van de Arbeid. Inmiddels woonde hij in Noordwijk.

In de Achterhoek is hij altijd actief geweest voor de politiek. In de Regio, maar ook actief betrokken bij de provinciale en landelijke verkiezingen. In 2008 is hij gekozen in het waterschap. Daar is Jos nu fractievoorzitter. Het waterschap is wat minder politiek, maar het gaat wel ergens om. Laatst was nog in het nieuws dat bij veel waterschappen de (bedrijfs)kosten van de agrariërs steeds meer afgewenteld worden op de inwoners. Dat moet natuurlijk niet.

Jos staat graag midden in de samenleving. Hij heeft altijd allerlei bestuurlijke functies bekleed. Zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn ervaring zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid wil hij nu inzetten voor de Lochemse gemeenschap.

De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen wordt vaak bepaald door wat er in Den Haag gebeurt. Eigenlijk heel onterecht, zeker als je ziet waar de gemeente tegenwoordig over gaat. Jos gaat ervan uit dat we behouden wat we hebben in Lochem. Dat betekent een prima functionerende fractie met vier zetels in de raad en een wethouder in het college.

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann