Door Ruben Otemann op 11 februari 2014

Even voorstellen: Jos Israel

Deze week staat in de schijnwerpers:  nr. 3 van de PvdA Lochem kandidatenlijst: Jos Israel

Jos wordt binnenkort 47 jaar. Is getrouwd met Anita en heeft drie kinderen. David (9), Esther (8) en Sophie (5). Hij is geboren en getogen in Deventer en woont sinds 2002 in Epse. Jos is afgestudeerd als Milieukundige en werkt bij de provincie Gelderland. Jos heeft altijd een echte Nederlandse sport beoefend, korfballen, bij Hellas (thans Devinco) in Deventer. Naast sporten heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan. Van wedstrijden fluiten tot aan jarenlang voorzitterschap. Hij weet daardoor hoe belangrijk vrijwilligers zijn, hoe lastig het is voldoende kader te vinden en te behouden, maar ook hoe groot de voldoening is als je succes met elkaar kunt vieren. Korfballen doet Jos niet meer. Zijn knie is te zwak. Wel vindt hij het heel leuk dat al zijn kinderen nu ook spelen bij Devinco.

Al sinds zijn 10e  jaar gaat Jos naar wedstrijden van Go Ahead Eagles. Hoe lang hij een seizoenskaart heeft weet hij niet, maar dat “zijn” club weer in de eredivisie speelt vindt hij geweldig.

Nadat hij in Epse is gaan wonen is hij bestuurslid geworden van de Vereniging Woonmilieu Epse (VWE). Hij wilde zijn bedrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp Epse. Deze leefbaarheid staat  onder druk. Bijvoorbeeld door een industrieterrein en door het plaatsen van windmolens dicht bij woonhuizen. Niet dat Jos tegen industrie is. Integendeel, aan bedrijvigheid danken wij onze welvaart, maar dan wel in balans met natuur, milieu en (woon) omgeving.  En windmolens dan? We moeten een omslag maken naar duurzame energie. Jos heeft zelf 15 zonnepanelen op het huis laten installeren, maar het kan niet zo zijn dat door windmolens een uniek landschap wordt bedorven en omwonenden veel overlast krijgen. Dus: ja tegen windmolens, maar nee tegen de door Deventer gekozen plek bij Epse!

Sinds wanneer politiek bewust?

Jos was van jongs af aan geïnteresseerd in alles wat er in de politiek gebeurde. Dat werd gevoed door zijn ouders. Beide waren sterk maatschappelijk betrokken. Zijn moeder deed veel vrijwilligers werk. Vader was onder meer PvdA raadslid in Deventer. In het ouderlijk huis werd veel gesproken en gediscussieerd over gemeentelijke en landelijke politiek. Op jonge leeftijd demonstreren tegen kernwapens in Den Haag en Amsterdam. Maar ook, na het sluiten van de stembussen, naar het stemlokaal waar hij zijn vader mocht helpen bij het tellen van de stemmen. En… in Deventer was altijd de allergrootste stapel voor de PvdA!

Waarom PvdA?

Jos is begin jaren negentig lid geworden van de PvdA. Dat was de tijd dat de PvdA net zoals op dit moment slecht stond in de peilingen en dat Kok werd uitgelachen toen hij verklaarde dat hij voor “goud” ging. Zijn eigen kleine statement:  Join the club, juist als het moeizaam gaat!

Jos  voelt zich thuis bij hele primaire beginselen. Eerlijk delen, rechtvaardigheid, opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, scheiding van kerk en staat, werken aan een duurzame maatschappij. Jos wordt verontwaardig als hij oneerlijkheid bespeurt, als integriteit in het geding komt of bij financieel “graaien”. Hij vindt het prettig als zaken concreet worden. Wat betekenen voorstellen voor mensen, maar vooral ook voor kwetsbare groepen; kortom “hoe zorgen we er voor dat we echt samenleven”.

Als voorzitter van Hellas en de VWE heeft Jos gemerkt hoe groot de invloed van de plaatselijk politiek kan zijn: het is niet altijd nodig over alle onderwerpen het met elkaar eens te zijn. Maar de PvdA, met haar sterke sociale kompas, zet altijd in op eerlijk delen en opkomen voor zwakkere groepen in de samenleving.

Jos wil graag namens de PvdA de komende periode zitting nemen in de gemeenteraad. Hij  wil zijn eigen bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Het verschil kunnen maken voor zij die het moeilijk hebben. Werken aan een goed woon en leefklimaat in onze gemeente. Een mooie gemeente in al zijn verscheidenheid. Een duurzame  gemeente waar iedereen mee kan doen en zich thuis kan voelen.

De PvdA Lochem Verkiezingstoto:

Jos vindt dat de PvdA in Lochem het verdient beloond te worden voor de afgelopen periode. De PvdA heeft met Wilma Heesen een prima en maatschappelijke bewogen wethouder!  Hij hoopt dat zij na de verkiezingen nog 4 jaar door kan gaan. Maar ook de PvdA-fractie heeft recent , rond de grote commotie over de mogelijke verkooop van het oude stadhuis, wederom laten zien dat zij goed weet wat er leeft onder de bevolking.

Jos komt uit op een prognose van 3333 stemmen, naar zijn verwachting genoeg voor 5 gemeenteraadsleden.

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann