Door Ruben Otemann op 15 februari 2014

Even voorstellen: Mini Schouten

In onze voorstelronde is de beurt aan nr. 8 van onze  kandidatenlijst  voor de gemeenteraadsverkiezing 2014: Mini Schouten:

Lochem: vitaal en veilig

In 2004 besloot Mini dat het tijd werd om meer actief betrokken zijn bij de lokale politiek. De aanleiding was de fusie tussen de gemeente Gorssel en Lochem. Als Gorsselse werd zij door de PvdA gevraagd zich beschikbaar te stellen als kandidaat raadslid. En daar is ze graag op ingegaan en sindsdien is zij betrokken bij de PvdA-fractie, eerst als steunfractielid en de afgelopen raadsperiode als raadslid.

Mini is getrouwd, woonde 15 jaar in Gorssel en sinds kort in Exel. Een deel van haar wortels liggen in Zwiep, haar oma woonde daar in haar jeugd. Ze herinnert zich nog goed de verhalen over de Witte Wieven die oma vertelde. Mini is moeder van 4 volwassen kinderen, waarvan er nog een thuis woont. Haar oudste zoon woont in Finland met zijn vrouw en 3 kinderen. Haar oudste dochter woont, na een studie in Groningen en Rotterdam, samen met haar vriend in Deventer en haar jongste dochter studeert en woont in Delft. De jongste zoon gaat in augustus ook studeren aan de TU in Delft.

Een bekend beeld: jongeren trekken weg uit Lochem om te studeren; een belangrijke opdracht voor Lochem dus: maak Lochem aantrekkelijk zodat de jongeren terugkomen!

Krimp en de jeugd

Het thema ‘krimp’ is een gebied waar Mini veel kennis over heeft. Lochem ontgroent, tot 2020 krimpt het aantal kinderen tot 12 jaar in Lochem met 25%. Mini werkt als verander- en interim manager voor besturen en organisaties in het onderwijs en de jeugdzorg. Op dit moment is zij directeur-bestuurder van een organisatie van 30 schoolbesturen die samen de gevolgen van de krimp van het aantal leerlingen oplossen. Minder kinderen betekent minder inkomsten en dus minder geld voor leraren. Jarenlang geen instroom meer van jonge leraren, waardoor een hele generatie jonge talentvolle leraren niet meer in het onderwijs in deze regio aan het werk kan. Zij vertrekken naar de grote steden, wat betekent dat er nog minder kinderen geboren worden in een gemeente als Lochem! De krimp heeft niet alleen effect op de scholen, maar natuurlijk ook op de sportverenigingen en ander voorzieningen voor de jeugd in onze gemeente. Minder jeugd bij voetbal, bij de zwemclub en ga zo maar door. De gemeente moet samen met alle betrokken partijen aan de slag om te zorgen dat er een goed gespreid aanbod van voorzieningen voor de jeugd blijft bestaan.

Spoor en sluis

Mini maakt zich zorgen over de veiligheid van de bewoners langs de spoorlijnen in Lochem. Lochem heeft te maken met goederenvervoer over het spoor en dat wordt alleen maar heel veel meer. Op dit moment is de veiligheid onvoldoende gewaarborgd, bewoners langs de spoorlijnen moeten beter worden beschermd. De directe lijnen met de PvdA Tweede Kamerfractie worden optimaal benut;  de PvdA Lochem zet zich in  voor  een leefbaar  en veilig woonklimaat langs het spoor!

Voor Eefde zijn door de Rijkswaterstaat plannen uitgewerkt voor een tweede sluis. Een ingrijpend, groot project waarover in de landelijke politiek besluiten zijn genomen. Bij deze zeer ingrijpende grote projecten zijn de directe lijnen met de landelijke politiek dus van groot belang. De PvdA fractie in Lochem onderhoudt daarom ook hier korte lijnen met de Tweede Kamer fractie om zoveel mogelijk invloed te hebben en de geluiden uit Eefde te laten doorklinken.

Geloofwaardige politiek en democratie

Netwerken speelt een belangrijke rol in de politiek en dat doet Mini heel graag, ze heeft een groot regionaal en landelijke netwerk dat ze heel graag inzet voor de belangen van de inwoners van de gemeente Lochem.

De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart zijn heel moeilijk te voorspellen deze keer. Mini gaat er vanuit dat de PvdA minimaal haar 4 zetels zal behouden, ze heeft vertrouwen in de kiezers van Lochem!

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann