Door Ruben Otemann op 7 februari 2014

Even voorstellen: Ruben Otemann

Deze week kunt u kennis maken met Ruben Otemann, nr. 4 van de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid voor de gemeenteraadsverkiezing van de nieuwe raad van Lochem.

Ruben is 36 jaar oud, getrouwd en woont samen met zijn vrouw aan de prachtige Koedijk in Lochem. Ruim veertien jaar geleden is Ruben afgestudeerd aan de Pabo te Doetinchem en kon toen direct aan het werk als groepsleerkracht.  De afgelopen zes jaar is hij verantwoordelijk, als intern begeleider, voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek.

In zijn vrije tijd ondersteunt hij zijn vrouw Marion bij haar muzikale zanguitvoeringen. Zijn voornaamste taak hierbij is om er voor te zorgen dat muziek en zang duidelijk in balans zijn.  Ter ontspanning mag Ruben graag een dart pijl in een bord gooien.

In 2003 is Ruben lid geworden van de PvdA. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 heeft hij meegeholpen aan het  schrijven van het verkiezingsprogramma “Verbinden & Versterken” . Na deze verkiezingen is  Ruben actief lid geworden binnen de afdeling. Eerst als webmaster en bestuurslid en later als secretaris en fractieondersteuner.

Keuzes

Als intern begeleider heeft hij regelmatig kunnen ervaren wat de effecten waren van politieke keuzes op gezinnen en het onderwijs.  De ene keuze werd enthousiaster ontvangen dan de ander. Persoonlijk kijkt hij liever naar kansen dan naar belemmeringen. Een mooie ontwikkeling die hij de laatste jaren heeft meegemaakt is de oprichting van de centra voor jeugd en gezin. Een praktische vertaling rondom de jeugdzorg zijn de zorgteams.  Als intern begeleider is hij deelnemer binnen zo’n team. Ruben wil in de toekomst zijn ervaringen verder uit bouwen m.b.t. de jeugdzorg op lokaal niveau.

In de lokale politiek zullen de aankomende jaren veel keuzes gemaakt moeten worden. Met minder middelen samen meer doen! Daarbij moeten  we ons sterk maken voor  mensen die het nu en in de toekomst (even) moeilijk zullen hebben. Dat betekent dat er een grotere bijdrage wordt gevraagd aan de mensen met “bredere schouders” . Soms tevreden zijn met minder, maar wel een samenleving waarbij  iedereen mee kan blijven doen! Want niemand hoeft de billen van de buren te wassen!

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben 2833 mensen een stem uitgebracht op de PvdA. Ruben hoopt ook in 2014 ook weer op deze mensen te mogen rekenen. Maar het zou toch geweldig zijn als minimaal 3000 mensen overtuigd kunnen worden om op de PvdA te stemmen!

Samen, Sterk & Sociaal!

meester Ruben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann