Door Ruben Otemann op 5 maart 2014

Even voorstellen: Wilma Heesen

Tot besluit van de voorstelronde is de beurt aan nr. 1, onze lijsttrekker  en wethouder-kandidaat Wilma Heesen!

Wilma woont in Lochem, is 57 jaar oud, getrouwd met Nico en moeder van 3 inmiddels uitwonende dochters.

Van 1998 tot 2010 zat Wilma in de gemeenteraad, vanaf 2002 als fractievoorzitter. Die taken combineerde zij in die jaren met haar coachbedrijf ‘Coach aan de keukentafel’, onderdeel van Groen&Heesen adviseurs voor mens en organisatie. Aandacht hebben voor wat mensen beweegt en waar mensen baat bij hebben als ze het even niet redden in hun leven, dat was en is een belangrijke drijfveer. Als coach, als raadslid en nu ook als wethouder.

In het begin noemde Wilma de politiek haar ‘vrijetijdscarrière’: als bestuurslid van peuterspeelzaal de Robbedoes mocht zij namens de gefuseerde peuterspeelzalen zitting nemen in het bestuur van de welzijnsorganisatie de Garve; daar ontmoette zij tijdens een bestuurlijk overleg de toenmalige wethouder Ruud Schwartz, die al gezien had dat zij destijds (1995) net lid was geworden van de PvdA. Dit resulteerde na de  verkiezingen in een raadszetel in 1998. Sinds 2010 maakt Wilma deel uit van het college van B & W met de sociale portefeuille, waarin ‘alle mensen zitten’.

 (Sociale) drijfveren?

Bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving waar iedereen aan mee kan doen, met tijdelijke ondersteuning voor wie dat nodig heeft en een vangnet voor mensen met structurele problemen. Altijd met behoud van eigen verantwoordelijkheid. Maar ook willen bijdragen aan een samenleving waar kinderen veel ontwikkelingskansen geboden worden, waar voor iedereen zowel op cultureel als sportief gebied veel te beleven valt en waar sprake is van gemeenschapszin.

Opgaven voor de toekomst? 

In de eerste plaats moeten de zorgtaken, die vanaf 2015 – met minder geld – naar de gemeente komen, zo georganiseerd worden dat de mensen die het echt nodig hebben kunnen rekenen op die zorg. Door professionals als dat noodzakelijk is; in Lochem wast niemand verplicht de billen van de buurman. Zijn mensen in onze kernen en wijken bereid om zich naar vermogen in te zetten voor dat sociale aspect in hun buurt? We zien al veel mooie voorbeelden, daarom heeft de PvdA Lochem ook Rode Taarten uitgedeeld als dank voor die bijdragen van onmisbare vrijwilligers.

Andere opgaven zijn: kansen creëren voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die bestaand werk niet verdringen. Betaalbare woningen, kansen voor de economie, behoud van sportvoorzieningen, sterke wijken en kernen met ontmoetingsplaatsen en meer cultuur. Er is nog een wereld te winnen in Lochem waar we nog meer mensen bij willen  betrekken: Samen Sterk en Sociaal!

Kiezen voor continuïteit.

Wij gaan in ieder geval onze huidige 4 zetels behouden en we springen een gat in de lucht als het er 5 worden! Wilma keert heel graag als wethouder terug in het nieuwe college. In het sociale domein waar zij, mede dankzij de ervaring van de afgelopen 4 jaar, nog effectiever kan bijdragen aan een inclusieve Lochemse samenleving.

Wilma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann