Door Ruben Otemann op 1 januari 2014

Even voorstellen: Dick Beltman

De PvdA is trots op de lijst voor de
Gemeenteraadsverkiezingen 2014! 

Graag stellen wij U daarom onze kandidaten voor; vanaf 1 januari 2014 tot de verkiezingen kunt U elke week met iemand nader kennismaken.

 

Wij beginnen met nr. 12,  onze ervaren “nestor”:

DICK BELTMAN, “lijstduwer”….

…. staat op nr. 12 van de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid voor de gemeenteraadsverkiezing van de nieuwe raad van Lochem. Het ligt niet in verwachting dat hij gekozen zal worden: 12 zetels voor de PvdA lijkt immers wel wat veel van het goede…

Maar…je weet maar nooit, om met woorden van zijn moeder zaliger te spreken…

Dick gaf al eerder aan als lijstduwer op de lijst te willen staan. Daarmee maakte hij duidelijk dat hij na 9 jaar raadslidmaatschap graag de (rode) fakkel overdraagt aan de nieuwe ploeg die een mix van oud en nieuw is. Enheel graag verbindt hij zijn naam en vertrouwen aan de nieuwe fractie en natuurlijk aan de beoogd PvdA- wethouder Wilma Heesen.

Wie is Dick – wat drijft hem?

Op de dag van de verkiezingen (19 maart 2014 dus) hoopt hij 68 jaar te zijn geworden en zo lang woont hij ook al in Lochem. Dick komt uit een rood Lochems nest. Zijn moeder is haar lange leven lang lid van de PvdA geweest.  Hij is getrouwd met Trees en samen hebben ze een zoon (Bart), die in Den Haag bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt en een dochter (Jolien) die in Amsterdam als office-manager werkzaam is. Ondanks “aarzelingen” is hij lid van de katholieke geloofsgemeenschap (gebleven). De kerk aan de basis: dat voelt goed – niet het grote, logge instituut!

Dick is gepensioneerd na zo’n 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het (ook Lochemse) onderwijs als leraar geschiedenis, maatschappijleer en Nederlandse taal en als schooldecaan en afdelingsleider (= een soort afdelingsadjunct-directeur). Hij geeft aan met groot genoegen in het onderwijs gewerkt te hebben. Leerlingen typeerden hem vaak als “streng, maar rechtvaardig”! “Je wist waar je aan toe was”.

De Gemeenteraad

Nog tijdens z’n actieve onderwijstijd werd Dick met voorkeurstemmen in 2005 gekozen tot lid van de raad. Tussentijdse verkiezingen waren toen nodig i.v.m. de herindeling van de gemeenten Lochem en Gorssel. Een droom kwam uit…

Hij geeft aan dat hij nu terugblikt op een mooie tijd waarin hij  “aan knoppen kon draaien”. Geweldige ervaringen (die overigens heeeeel veel tijd kostten!)

Een tijd waarin de fractie van de Partij van de Arbeid altijd “voor de mensen ging” – mensen die er recht op hebben hun leven zodanig vorm te geven zoals dat bij hen past, ongeacht hun afkomst, maatschappelijke en financiële achtergrond.  Een Lochemse inclusieve samenleving waarin men geeft om mensen – waarin men met respect wordt behandeld (en je mag ervan uitgaan dat anderen dat ook met jou doen!) – en waarin je mensen niet laat vallen. Een sterk en sociaal Lochem dus!

En soms schaamt hij  zich er voor te leven in een land waar haat en intolerantie het dreigen te winnen van compassie en verdraagzaamheid. En het bestaan van voedselbanken (hoe nuttig en nodig ook) is toch een smet op het  beeld dat hij heeft van een inclusieve samenleving. Hij gaat dus voor een nog sterker en socialer Lochem na 29 maart! – een gemeente met een menselijk gezicht!

En wat doet hij nog meer?

Dick is een druk man. Tal van vrijwilligersactiviteiten worden door hem ondernomen, bv. als vrijwilliger in het woonzorgcentrum Gudula waar hij o.m. gespreksgroepen met bewoners en andere memorabele levensmomenten vormgeeft. Ook is hij betrokken bij de organisatie van de grote gedachtenismanifestatie Levende Namen in oktober. En hij is ook betrokken bij rituele activiteiten bij uitvaarten en andere levensknooppunten, alsmede in de wereld van de vrijmetselarij. Bovendien houdt hij geregeld lezingen voor belangstellenden over allerlei (natuurlijk niet alle!) onderwerpen.

Zijn politieke wens: een sterke PvdA-fractie:  5 zetels met Marian Beuke als fractieleider en met Wilma Heesen als wethouder! Dan tel je mee – Dan doe je er echt toe! – Dan maak je gewoon het verschil in Lochem!, aldus Dick.

dickbeltman

Dick komt uit op een prognose van 3133 stemmen; hij rekent daarbij ook op U!

Klik hier voor een compleet overzicht van onze kandidatenlijst.

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann