Door Ruben Otemann op 20 maart 2016

Extra betaalbare (huur)woningen bouwen.

Een zeer groot aantal mensen zijn hun land ontvlucht voor geweld en hebben hun toevlucht gevonden in Nederland. Op dit moment verblijven 17.000 statushouders in AZC’s. Lochem heeft de opdracht om in 2016 90 statushouders op te nemen en daarnaast komen er nog 36 alleen reizende minderjarigen naar Lochem. Een druppel op een gloeiende plaat en staat niet in verhouding tot wat andere gemeenten, die minder sociale en financiële draagkracht hebben, doen. Woonruimte zoeken wordt een uitdaging. De PvdA vindt het wenselijk om deze nieuwe groep inwoners te spreiden over de kernen en wijken en we moeten voorkomen dat mensen, die nu op een woning wachten, langer op die wachtlijst staan. Daarom wil de PvdA extra betaalbare woningen bouwen.

Tot onze grote verbazing wil de wethouder 125.000 euro uit de reserves gebruiken voor een sociale kaart in de vorm van een website! Een sociale kaart is een prima hulpmiddel bij het zoeken naar een oplossing op het gebied van zorg, jeugd, participatie en welzijn. Maar niet tegen elke prijs. En zeker niet voor 125.000 euro!

De eerdere aanpassingen aan de N339 in de kom van Epse hebben de weg niet veiliger gemaakt. Het is al langer de wens van inwoners en Dorpsraad om de weg, net als in Harfsen en Laren, in te richten als 30 km gebied en dan ook meteen voor de kerk een dorpsplein te creëren. PvdA en GL hebben een motie ingediend, die werd aangenomen, waarin we verzoeken te onderzoeken wat dit gaat kosten.

Fractie PvdA Lochem

 

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann