Door op 20 december 2015

Extra raadsvergadering over gevoerd beleid inzake huishoudelijke hulp.

De Bestuursrechter in Arnhem heeft 10 inwoners die een zaak aangespannen hebben tegen de gemeente omdat zij geen huishoudelijke hulp 1 (HH1) meer krijgen, gelijk gegeven. De gemeente Lochem moet “iemand die problemen heeft met zijn zelfredzaamheid en participatie …” hiervoor compenseren en daaronder valt ook “hulp bij het huishouden”, aldus de rechtbank in haar vonnis.

In september 2014 heeft de huidige coalitie van Gemeentebelangen, CDA en D’66 ervoor gekozen geld dat door het Rijk beschikbaar was gesteld voor huishoudelijk hulp 1 grotendeels weg te bezuinigen door HH1 maar helemaal niet meer aan te bieden. Al sinds september 2014 heeft de PvdA fractie telkenmale geprobeerd raad en college duidelijk te maken, middels vragen, amendementen en moties, dat het afschaffen van de huishoudelijke hulp 1 en de latere ‘reparatie’ door een financiële regeling aan te bieden, niet is zoals het in de Wmo 2015 is vastgelegd. In de wet staat namelijk heel duidelijk dat de gemeente mensen moet compenseren (helpen!) zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen (participeren). De gemeente Lochem laat een grote groep inwoners, vaak oud en financieel niet draagkrachtig, in de kou staan. Daarom hebben PvdA, GL en VVD dat alternatieve raadsvoorstel geschreven waarin de huishoudelijke hulp 1 gewoon weer binnen de Wmo 2015 verstrekt kan worden.

Het gehele proces vanaf het moment dat de brieven de deur uitgingen bij de gemeente dat er geen huishoudelijke hulp 1 meer vergoed zou worden tot het moment van uitspraak afgelopen week verdient niet de schoonheidsprijs. Onze inwoners die het betreft hebben een slecht jaar achter de rug. En deze onrust valt het college aan te rekenen. Zelfs toen de voorzieningenrechter deze zomer uitspraak deed in evenzovele zaken en de gemeente Lochem toen ook, op dezelfde gronden, in het ongelijk werd gesteld, is er geen wijziging van beleid gekomen. Men heeft zich zelfs nu nog niet voorbereid op de mogelijkheid dat de rechter tot deze conclusie zou kunnen komen; een zogenaamd ‘plan B’ is er niet.

Redenen genoeg voor ons, GL en VVD om een extra raadsvergadering te willen houden over het gevoerde beleid.

Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem