Door op 1 oktober 2016

Fractie PvdA bezoekt korfbalvereniging ‘t Overschotje te Lochem

De PvdA Lochem werd donderdag 15 september jl. hartelijk ontvangen door voorzitter Wim Egbers van korfbalvereniging ‘t Overschotje te Lochem. En we kwamen niet met lege handen, maar met een rode taart. Overal in het land bieden afdelingen van de Partij van de Arbeid rode taarten aan als blijk van waardering voor de inzet van vrijwilligers bij verenigingen en stichtingen.

Korfbalvereniging ‘t Overschotje heeft haar thuisbasis in sportpark De Elze aan de Koedijk te Lochem. ‘t Overschotje heeft ruim 100 leden en 3 competitieteams. De vereniging beschikt over 1 kunstgrasveld en een bowls baan. Bowls wordt vooral door senioren gespeeld. Het vergt weinig fysieke inspanning en men is toch gezellig buiten bezig. Net als andere verenigingen in onze gemeente, heeft ‘t Overschotje te maken met een teruglopend ledenaantal. Om de exploitatie rond te krijgen is drie dagendelen per week de accommodatie in gebruik door de buitenschoolse opvang Konijn en Co. De kinderen hebben heerlijk veel ruimte om buiten te spelen en in het clubgebouw is ruimte genoeg voor als het regent. Daarnaast beschikken ze sinds kort over een beach korfbalveld en beach volleybalveld. Deze velden gaan volgend seizoen gebruikt worden voor competitie, maar ze kunnen ook door vriendengroepen of families gehuurd worden. Dit alles om de vereniging in stand te houden en inspelen op nieuwe populaire ontwikkelingen helpt daarbij.

Natuurlijk wilden wij graag weten hoe de vereniging aankijkt tegen het sportbeleid in Lochem en of de PvdA Lochem daarin iets kan betekenen. Veel positieve geluiden, maar ook wat kritische opmerkingen. Eén kritische noot konden we alvast kraken. Met een aangenomen motie van de PvdA, GB en VVD bij de Kadernota zal het parkeerprobleem opgelost worden.  Daarnaast waren er nog suggesties over het functioneren van de sportcoaches. Deze zullen we meenemen bij de evaluatie van alle combinatiefunctionarissen die op verzoek van de PvdA, GB en GL binnenkort gehouden gaat worden.

Overschotje

 

 

 

 

 

 

Wim Egbers, voorzitter ’t Overschotje, en Marian Beuke,
fractievoorzitter PvdA Lochem, met rode taart.