Door op 20 maart 2016

Gebiedsteams gemeente Lochem doelmatig en enthousiast

Afgelopen vrijdagmiddag vond inmiddels de vierde editie van het Politiek Café “PvdA ontmoet…” plaats. Met als thema “Het gebiedsteam Lochem” . De middag werd geïntroduceerd door kwartiermaker Peter van Dalen en tevens was het mogelijk om inhoudelijke vragen te stellen aan Pieter van Dijk.

Een gebiedsteam bestaat uit diverse disciplines zoals o.a. een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker en een ouderenconsulent die goed onderling samenwerken. Waar in het verleden meerdere hulpverleners bij cliënten over de vloer kwamen is nu een gezin/cliënt gebaat bij één aanspreekpunt.

Zo kan men bij het gebiedsteam terecht bij problemen in de relationele sfeer, bij opvoeding en financiën. Maar ook problemen met drank- drugs- en gokverslaving. Met name het sociaal isolement speelt veel inwoners parten en heeft veel aandacht binnen het team.

Mensen kunnen zich rechtstreeks melden bij het gebiedsteam, maar ook worden problematische situaties gesignaleerd door huisarts en woningcorporaties die verwijzen naar de gebiedsteams.

Het gebiedsteam in Gorssel in gehuisvest in “Den Oldenhof”, terwijl het kantoor van het gebiedsteam Lochem is gehuisvest in de bibliotheek, maar zal op termijn worden gehuisvest aan de Nieuwstad. Een wens van Peter van Dalen is om een nog centrale plek in Lochem met andere welzijnspartners gehuisvest te zijn.

Als ‘Sociaal Domein leek’ was ik verrast hoe de heren in heldere taal de vorming en werking van de gebiedsteams konden over brengen aan de bezoekers aan het Café in de warme huiskamer van het Stadshuus aan de Markt te Lochem. Onder het genot van een drankje en bitterbal, die inmiddels standaard wordt geserveerd bij de Lochemse PvdA, werd de avond informeel afgesloten.

Jolande Bonzet.