Door op 14 maart 2016

Politiek Café ‘PvdA ontmoet… Het gebiedsteam’

Vrijdagmiddag 18 maart spreekt tijdens het Politiek Café ‘PvdA ontmoet..!’ de heer Peter van Dalen. Hij is kwartiermaker voor de twee gebiedsteams in de gemeente Lochem.

Wat kan een gebiedsteam voor mij als inwoner van Lochem betekenen, met welke hulpvraag kan ik bij hen terecht, wie bemensen een gebiedsteam, hoe is het team te bereiken en heb ik een verwijzing nodig als ik een (hulp)vraag heb? Zomaar enkele vragen waar u een antwoord op kunt verwachten tijdens het 2 maandelijks Politiek Café.

Op vrijdag 18 maart aan het eind van de middag van 17.00 uur tot 18.30 uur, bent u van harte welkom voor een drankje en een hapje in de huiskamer van het Stadshuus aan de Markt 2 in Lochem.