Door op 28 september 2014

GELD VOOR DE ZORG MOET NAAR DE ZORG!

Het was lang geleden dat de tribune van de raadszaal te klein was voor het aantal bezoekers. Goed dat mensen door hun aanwezigheid hun stem “lieten zien”; op deze avond vooral tegenstemmers. Tegen het bestemmingsplan Tweede sluiskolk Eefde en tegen het afschaffen van Huishoudelijke Hulp, HH1.

Wij begrepen die tegenstanders heel goed. We leggen graag uit waarom. We zijn tegen het bestemmingsplan sluis Eefde, niet omdat we een tweede sluiskolk niet zien zitten. We vinden uitbreiding belangrijk voor de economie en werkgelegenheid. Maar onze voorkeur is Midden-Noord. Dit bestemmingsplan vinden we planologisch niet goed om 4 redenen: de overlast verschuift richting het dorp Eefde, de onveiligheid voor dorp en school wordt groter, de stijgingshoek van de Kapperallee wordt te groot en de groene buffer verdwijnt tussen het sluiscomplex en Eefde.

We stemden ook tegen het beëindigen van HH1. Wij willen hulp houden voor die mensen die geen netwerk hebben en te weinig inkomen hebben om de hulp zelf te betalen. Helaas stemden GB, CDA en D66 voor stoppen met HH1. 900 inwoners, 75% ouder dan 75 jaar, weten nu niet waar ze aan toe zijn en 200 thuishulpen zijn misschien hun baan kwijt. En 625.000 euro, die we van het rijk ontvangen voor maatschappelijke ondersteuning, gaan naar het begrotingstekort. Daar zijn we het ook helemaal niet mee eens, geld voor zorg moet naar de zorg!

Er gaat in de zorg veel veranderen, wij horen graag uw ervaringen.

Namens de fractie PvdA Lochem.

Wilma Heesen