Door Jos Israel op 18 januari 2017

Herziening nota mobiliteit

De nota Mobiliteit is, met steun van de PvdA vastgesteld. Zoals wel vaker met een succes en met een teleurstelling. Om met het succes te beginnen. De snelheidsverlaging (30 km-zone) op de Lochemseweg in Epse. De wethouder heeft volmondig toegezegd niet langer te gaan wachten, maar hier nu echt werk van te gaan maken. Van de raad heeft de wethouder de benodigde financiële ruimte gekregen. De toezegging van de wethouder was zo stevig dat een motie van de PvdA samen ingediend met Groen Links en D’66 om de wethouder tot actie te dwingen ingetrokken kon worden.

De teleurstelling. De PvdA-fractie ziet overal in onze gemeente initiatieven om woonwijken beter in te richten. Te vaak wordt in 30km gebieden nog te hard gereden.  Met goede en vaak originele ideeën komen burgers naar de PvdA en de raad. De PvdA heeft voorgesteld in de nota mobiliteit ruimte te maken voor deze initiatieven. Helaas vond alleen de PvdA fractie dat belangrijk genoeg.

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel