Het gaat om mensen!

21 oktober 2018

Als het gaat om je kind of partner of je woonomgeving, dan wil je zeker zijn van een gemeente die de mens centraal stelten niet de procedures, maar zo gaat het niet altijd…

De komst van een Lidl op het Gasfabriekterrein wordt gereduceerd tot een discussie of teksten bij de Raad van State houdbaar zijn, terwijl het  moet gaan over leefbaarheid en verkeersveiligheid.

De discussie over zonnepanelen aan de Rengersweg gaat over een twijfelachtige inspraak. Het moet gaan over hoe je samen de omgeving voor iedereen leefbaar kunt houden en toch een wezenlijke bijdrage kunt leveren om onze leefomgevingduurzamer te maken.

PlusOv, een falende organisatie die slecht bereikbaar is en niet in staat is om kwetsbare inwoners zoals kinderen op tijd te vervoeren naar de juiste locatie. Gaat over 3 sceanrio’s met PlusOV in de hoofrol, maar zou moeten gaan over de beste oplossing voor onze inwoners.

De PvdA vindt dat er in Lochem opvallend weinig sociale keuzes gemaakt worden, dat moet anders. Wij willen dat je zeker kunt zijn van een fijne plek om te wonen, waar we rekening houden met elkaar!

je zeker kunt zijn van een fijne plek om te wonen, waar we rekening houden met elkaar!

Jos Israel, Martine Willems en Ruben Otemann. Fractie PvdA Lochem.