Door op 17 juni 2013

Het werd een latertje!

Er stonden veel onderwerpen op de agenda, maar eerst waren er vragen. De PvdA had al eerder vragen gesteld over de toename van inbraken in onze gemeente en ook nu, met de cijfers over 2012 in de hand, deden we dat. Sinds 2011 heeft bestrijding wel de ‘hoogste prioriteit’ in het veiligheidsplan van de politie. Alleen jammer dat die acties (nog) geen resultaat hebben gehad.

Bij de behandeling van de Woonvisie heeft de PvdA een amendement ingediend. Omdat er voor mensen met een laag inkomen bijna geen woningen te koop zijn en omdat mensen met een midden inkomen niet meer in aanmerking komen voor een huurwoning van de woningbouwcorporaties, vinden wij dat er meer goedkope woningen gebouwd moeten worden in nieuwbouwprojecten. In Laren is veel vraag naar woningen voor starters en de PvdA vindt dat in uitbreidingsplan Schoneveld deze eerst gebouwd moeten worden.

De accountant heeft de boekhouding van de gemeente over 2012 goedgekeurd. Vorig jaar bij vaststelling van de begroting hebben we geld uit de reserves gehaald om alle zaken die we in de gemeente belangrijk vinden te kunnen doen. En toch hebben we minder uitgegeven dan we eerder afgesproken hadden. Gedeeltelijk komt dat omdat zaken goedkoper of efficiënter uitgevoerd zijn en dat is mooi. Maar helaas waren er ook taken in de begroting opgenomen die niet zijn uitgevoerd. Dat zijn wel allemaal belangrijke, nuttige zaken. Dit jaar bij de begroting weer proberen beter te plannen.