Initiatief PvdA maakt zonnepark mogelijk

Door Jos Israel op 21 januari 2018

Afgelopen maandag hebben we in de raad gesproken over het Zonneparken voorstel van D66 wethouder Van der Linden. Dit voorstel zou een blanco cheque inhouden om 100 hectare aan zonneparken in Lochem mogelijk te maken zonder dat er rekening gehouden wordt met de omgeving, het inpassen in het landschap en een weloverwogen oordeel vanuit de gemeenteraad.

Een dilemma, omdat we natuurlijk graag stappen willen zetten richting een beter klimaat. Omdat er de afgelopen vier jaar door de huidige coalitie weinig ondernomen is op het gebied van klimaat en duurzaamheid, zijn wij ongeduldig geworden en willen we graag stappen zetten. Maar dan wel de juiste stappen, met plannen die gedragen worden door de gemeenschap en geen afbreuk doen aan het landschap. Bovendien was de kans groot dat dit voorstel het in de raad niet zou halen en dan zouden we terug zijn bij af en zou er weer niks gebeuren.

Daarom heeft de PvdA het initiatief genomen en een voorstel gemaakt samen met Gemeentebelangen, GroenLinks en VVD, waardoor snel gestart kan worden met een zonnepark voor 16 hectare aan de Goorseweg. Uiteindelijk werd het initiatief unaniem door de raad aangenomen! Wethouder Van der Linden mag haar huiswerk over doen en moet voor de zomer met een beter voorstel komen om zonneparken in onze gemeente te kunnen realiseren.

Zo kun je zeker zijn van een duurzame toekomst! Ook in Lochem

Jos Israel

 

 

 

 

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel