Door op 24 juni 2015

Jaarstukken 2014, Werk, werk, werk en vragen!

 

Tijdens het vragenhalfuurtje heeft de PvdA vragen gesteld over het parkeren in Gorssel nu het mooie nieuwe museum More is geopend. Het blijkt dat niet alle bezoekers het parkeerterrein weten te vinden en dat ook geparkeerd wordt bij De Oldenhof en dit geeft problemen voor de bezoekers aan De Oldenhof. De wethouder heeft toegezegd contact op te nemen met De Oldenhof om te bekijken hoe dit verbeterd kan worden. Ook kregen wij van verschillende kanten vragen over het voornemen van de provincie Gelderland om op grote schaal bomen te kappen langs provinciale wegen. Uit contact met de provincie blijkt dat de provincie dit niet van plan is en dat alleen als er een reconstructie van een weg aan de orde is dit, als het niet anders kan, zal gebeuren.

In de raadsvergadering werden de Jaarstukken van 2014 besproken. Er is vorig jaar veel gedaan. We hebben kerncontactfunctionarissen aangesteld om de afstand tussen de kernen en het gemeentehuis te verkleinen, er zijn nogal wat initiatieven ondersteund zoals Lochem 3.0, Lochemse Uitdaging, Lochem is Fairtrade gemeente, Vitale Accommodatie Almen. De brandweerclustering is een feit, de kruising Ross-/Ampenseweg is aangepakt, start dorpshuizen Epse en Harfsen, de gedeeltelijke reconstructie Eefde, herontwikkeling Twents Kabelterrein en er is heel veel werk verzet rond de drie decentralisaties. De jaarrekening werd kent een ‘overschot’ van 2 miljoen euro; dat is mooi als zaken goedkoper zijn uitgevoerd, maar niet goed als zaken niet zijn uitgevoerd. Er werd voor 2.3 miljoen aan taken, vooral bij Zorg & Welzijn en Jeugd & Onderwijs doorgeschoven naar 2015; en dat is slecht voor Lochem en haar inwoners! De PvdA wil dat er realistisch begroot wordt: wat afgesproken is moet uitgevoerd worden en er moet zo min mogelijk doorgeschoven worden naar het volgend jaar.

Samen met de VVD hebben we een motie ingediend om serieus werk te maken van Werk. Ook omdat we in het kader van de participatiewet verantwoordelijk zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zien echter in de gemeente een teruggang van het aantal arbeidsplaatsen en dat is een slechte zaak. De motie haalde het niet en dat is toch raar als je bedenkt dat zowel in de Toekomstvisie 2030 als in het Collegeprogramma staat “Werk is één van de belangrijkste speerpunten …”.

Fractie PvdA Lochem