Door Ruben Otemann op 29 april 2013

Kandidaten gezocht

In een tijd van crisis is iedereen nodig om samen te werken. Vooral nu de gemeente meer invloed krijgt bij de uitvoering van zorg en arbeidsparticipatie voor een ieder, zijn de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 een belangrijk moment om uiting te geven van de persoonlijke visie van mensen op hun leven, de kijk op de gemeente Lochem, verwachtingen, wensen!

De PvdA afdeling Lochem roept om deze reden leden op zich beschikbaar te stellen voor verkiezing als gemeenteraadslid.
In het verlengde van deze oproep zoeken wij belangstellenden voor de eventuele invulling van de functie van wethouder.
Het komt er meer op aan dan vroeger dat we onze sociaaldemocratische waarde die we in ons vaandel hebben in de praktijk zichtbaar maken.

Klik hier voor meer informatie.

 

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann