Door op 6 januari 2015

KNOOPINN en Stichting Leergeld

Zondagmiddag 4 januari was ik te gast bij KNOOPINN.
KNOOPINN is een samenwerking tussen een aantal burgerinitiatieven, zoals Lonely Lochem, Kledingbank Goed!, het Kinderknooppunt, Knip-inn, Op-Lappen en een aantal andere lokale partners. Elke eerste zondagmiddag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur kun je in het gebouw van Merlijn (Groene Kruisstraatje) terecht. Entree, consumpties en activiteiten zijn gratis. Er kan geschilderd, geknutseld, hapjes gemaakt worden, meubels en/of kleding oplappen of gewoon binnenlopen voor een praatje. De Knip-inn verzorgt speciaal voor hen die gebruik maken van de Voedselbank gratis haren knippen en Kledingbank Goed! heeft een ruimte waar zij de kinder- en dameskleding weggeven aan hen die dat het meeste nodig hebben. Er wordt gekookt en gezamenlijk gegeten. Heel veel enthousiaste vrijwilligers zijn druk om mensen die het moeilijk hebben, financieel of anderszins, een gezellige middag te bezorgen. Afgelopen zondagmiddag zijn er ca. 50 mensen geweest, waaronder veel kinderen. Zelf mocht ik bij de nabespreking van de vrijwilligers Stichting Leergeld onder de aandacht brengen. Stichting Leergeld geeft financiële steun aan gezinnen (met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau) zodat kinderen van 4 tot 18 jaar weer mee kunnen doen. Mee kunnen op schoolreisje, gaan sporten of muziekles krijgen. Ook kan St. Leergeld een (gebruikte) fiets of computer regelen. Allemaal normale dingen waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. Door de vrijwilligers op de financiële mogelijkheden te wijzen hoopt van Stichting Leergeld meer kinderen te kunnen ondersteunen. Zij komen ten slotte op zo’n middag met de bezoekers in contact. Wilt u meer weten of in aanmerking komen voor financiële steun voor uw kind(eren) www.leergeld.nl/locaties/lochem

En, Knoopinn kan allerlei soorten materialen gebruiken (wol, hout, sportartikelen etc.). Heeft u materialen of wilt u vrijwilliger worden dan kunt u contact opnemen via www.knoopinn.nl.

Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem