Door op 17 maart 2015

Laatste raadsvergadering Wilma Heesen

Maandag 16 maart jl. was de laatste raadsvergadering van Wilma Heesen. Zij neemt afscheid van de Lochemse politiek. Bij die gelegenheid heb ik het volgende gezegd:

“Lieve Wilma,

Officieel ben je tot 12 april nog raadslid, maar dit was je laatste raadsvergadering. 17 Jaar in de politiek en het openbaar bestuur van onze gemeente. Gekozen in 1998 en je werd kwam onder de hoede van een paar echte ‘rooie rakkers’ zoals Ruud Schwarz, Hans Hofland en niet te vergeten Els Bos. Je leerde snel en dat moest ook wel want al bij de verkiezingen van 2002 was geen van hen nog actief en werd je fractievoorzitter. Els was overleden, Ruud ging verhuizen en Hans had het lang genoeg gedaan. Je kreeg er twee ‘groentjes’ voor in de plaats Marianne Wilmer en mijzelf. En het ging goed samen, we vulden/vullen elkaar mooi aan. Jij legde je vooral toe op de sociale onderwerpen, daar lag/ligt je hart. Je kunt eindeloos telefoneren en gesprekken voeren. Je wilt horen, voelen hoe de politieke/bestuurlijke werkelijkheid uitpakt voor onze inwoners. Kijken of dat wat we zo mooi opschrijven ook in de dagelijkse praktijk goed uitpakt. Je werd wethouder en je vond het de mooiste baan van de wereld; daar kun je het verschil maken tussen de papieren werkelijkheid en de dagelijkse praktijk. Je bent voor onze partij drie keer lijsttrekker geweest en we Wilma _ Marianhaalden mooie resultaten. Zelfs bij de laatste verkiezingen hebben wij niet zo’n dreun gehad als onze partij in andere gemeenten wel heeft gehad. Grotendeels schrijf ik dat toe aan jouw zichtbaarheid, je vermogen mensen met elkaar in contact te brengen, werkelijk geïnteresseerd te zijn in mensen en initiatieven te omarmen. Je was graag nog een periode wethouder geweest. Maar na een ‘cooling down’ periode begon je al snel te denken over wat nu. Eigenlijk kwam je al vrij snel als interim manager bij Yunio-Sensire terecht. En nu, nog voor de interim-periode is afgelopen, treed je in dienst bij Sensire. Je bent je wachtgeld aan het verdienen! Een baan waar je blij mee bent, die goed bij je past en die veel tijd en aandacht zal vragen. En dus geef je het stokje van het raadslidmaatschap door.

Wilma, je bent Lochem niet uit, maar je maakt straks geen deel meer uit van de fractie. Wij, die fractie, zullen je inbreng, je kennis van de Lochemse samenleving, je bindend vermogen en hartelijkheid gaan missen. We hebben samen 13 jaar in de Lochemse politiek gezeten. Het zal even wennen zijn zonder jou.

De partij is je veel dank verschuldigd.”

 

Marian Beuke – fractievoorzitter