Door Ruben Otemann op 26 april 2016

Lochem heeft haar sociale gezicht terug met “Ondersteuning Thuis”

De PvdA is verheugd met het nieuwe beleid “Ondersteuning Thuis”. Een WMO-beleid dat recht doet aan vooruitgang, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit. Een beleid waar huishoudelijke hulp (weer) tot de mogelijkheden behoort.

Inmiddels is het al weer ruim anderhalf jaar geleden dat een meerderheid (GB, D66 en CDA) van de gemeenteraad besloten heeft om een drastische beleidswijziging binnen de ‘WMO2015’ goed te keuren met als gevolg dat de huishoudelijk hulp werd afgeschaft.
In deze afgelopen periode heeft de PvdA op verschillende manieren geprobeerd uit te leggen dat de ‘WMO2015’ niet op deze manier uitgevoerd kon worden. Het moest anders en uiteindelijk kon het ook anders.  Ondanks het vele vallen en weer opstaan is de PvdA gelukt om het beleid te wijzigen. In eerste instantie met GroenLinks en de VVD en uiteindelijk met alle partijen om een nieuw gezamenlijk beleid uit te werken met de naam “Ondersteuning Thuis”.

De PvdA is van mening dat Lochemse inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving moeten kunnen blijven wonen, ook als zij daarbij beperkingen ondervinden of als het mensen zelf, of hun mantelzorgers het even niet lukt. Hoe deze hulp eruit komt te zien is per individu verschillend, ongeacht het inkomen en zorgvraag van een inwoner en zijn of haar mantelzorger! Huishoudelijke hulp behoort nu ook weer tot deze mogelijkheid.

Behalve voor inwoners en hun mantelzorgers biedt het nieuwe beleid ook weer kansen voor medewerkers in dienst van thuishulporganisaties. Zoals afgesproken maakt de gemeente goede afspraken, conform de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning, met de thuishulporganisaties. De PvdA vindt het van groot belang dat werkgelegenheid behouden wordt voor een goed loon! Zeker nu er andere taken van thuishulp- medewerkers gevraagd wordt m.b.t. “Ondersteuning Thuis”.
U begrijpt dat na zo’n turbulente periode, de PvdA de uitvoering van het nieuwe beleid aandachtig zal blijven volgen. Zodat we tijdig kunnen bijsturen als dat nodig zou zijn.  U weet ons te vinden.

Wij hopen dat door dit nieuwe beleid er een einde komt aan een periode van onzekerheid voor een heleboel kwetsbare inwoners, mantelzorgers en thuishulpmedewerkers in onze gemeente.
De PvdA blijft investeren, zowel nu als in de toekomst, in een solidaire samenleving met kansen voor iedereen.

Ruben Otemann, raadslid PvdA Lochem

 

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann