Door op 29 mei 2013

Lokaal Bestuur signaleert mooie initiatieven in het Gelderse Lochem, waar GroenLinks en PvdA elkaar hebben gevonden

Er is een revolutie gaande in Nederland.
Een kleine, weliswaar, maar toch. Kleine
coöperaties schieten als paddestoelen uit de
grond. Energiecoöperaties, zorgcoöperaties,
moestuincoöperaties, noem maar op. Veel
mensen willen niet langer afhankelijk zijn van
steeds uitdijende multinationals, maar het heft
zelf in handen nemen. Bijvoorbeeld samen een
windmolen aanschaffen om te voorzien in het
eigen energieverbruik. Lokaal Bestuur signaleert
mooie initiatieven in het Gelderse Lochem, waar
GroenLinks en PvdA elkaar hebben gevonden …

Klik hier om het artikel te downloaden of…

Lees verder in  “LOKAAL BESTUUR” blz. 10
Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA
Jaargang 37 nummer 6, juni 2013