Door Jos Israel op 19 oktober 2014

Markt 3, een “Stadhuis” voor stad Lochem!

De meeste kernen in onze gemeente hebben een dorpshuis. Nu de Garve er niet meer is, ontbreekt een dergelijk voorziening in stad Lochem. Maar, er is hoop. Er ontstaat wat moois in het oude gemeentehuis. Als de plannen van het burgerinitiatief door gaan, dan heeft Lochem met een knipoog naar de dorpshuizen straks een echt “Stadhuus”.

Ons college zet dit geweldige initiatief weg met de woorden “We worden gekraakt door de anti kraak”. De PvdA niet. De PvdA steunt dit burgerinitiatief en heeft veel respect voor de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Als het aan de PvdA had gelegen, dan had de raad het principebesluit kunnen nemen de Stadhuus plannen verder tot ontwikkeling te brengen. Niet verder vertraging en niet langer grote onzekerheid. Het alternatief is voor de PvdA immers niet reëel. De ontwikkeling van appartementen en winkel ruimtes waarbij het risico grotendeels bij de gemeente ligt.

Echter, wij werden hierin alleen gesteund door Groen Links en dus geen meerderheid in de raad. Wordt vervolgd en wij wensen de vrijwilligers van het burgerinitiatief Stadhuus veel succes!

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel