Door op 3 juli 2013

Natuur Stelkampsveld is bescherming waard

Het gebied Beekvliet-Stelkampsveld even buiten Barchem herbergt bijzondere natuur. Het kabinet heeft er het predikaat Natura 2000 aan gegeven. GroenLinks, PvdA en D66 vinden het zeer de moeite waard om te beschermen. Het rijk betaalt en provincie zorgt voor het beheer.  De rol en opdracht van de gemeente Lochem is het inrichtingsproces te ondersteunen, met oog voor belangen van natuur, bewoners en ondernemers.

GroenLinks, PvdA en D66 zijn ongelukkig met de meerderheid in de Lochemse raad van 10 juni om te ageren tegen de aanwijzing van Stelkampsveld als Natura 2000. De Stentor van afgelopen woensdag berichtte hier al over.  Wij vinden de zienswijze die de  gemeenteraad heeft ingediend bij Raad van State een achterhoedegevecht, een farce en podiumpolitiek. Het geeft tegenstanders in het gebied valse hoop. Voor en tegenstanders worden nu uiteen gespeeld. De afspraken die bij de toewijzing horen zijn maar goed ook. Het is van groot maatschappelijke belang om onze natuur goed te beschermen en tegelijkertijd ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector optimaal te benutten.

Stelkampsveld is een uniek gebied, met zeldzaam blauwgrasland en kalkmoeras. Het gebied is zwak glooiend,  met afwisselend  wat bomen, struiken, heideveldjes, natte vennetjes, hogere zandruggetjes.  Het oogt en beleeft niet alleen mooi, maar er komen ook bijvoorbeeld verschillende soorten wilde orchideeën voor. Het predicaat Natura 2000 is daarmee volledig op zijn plaats.

Om het gebied te beschermen tegen meststoffen en verdroging, moet het natuurareaal worden vergroot en moet de grondwaterstand omhoog. Dit heeft ook directe gevolgen voor de omliggende landbouwgronden. De vruchtbare grond wordt aan boeren aangeboden en elders nuttig gebruikt. Inzet is om dit schijnbare spanningsveld van tegenstellingen om te vormen tot een uitdaging, waarin er kansen zijn voor natuur en landbouw.  Natuurontwikkeling en behoud  met in de directe omgeving een zoveel mogelijk passende maar ook vitale vorm van landbouw is het uitgangspunt van GroenLinks, PvdA en D66. In plaats van ageren tegen dit Rijksbesluit steken wij liever onze energie in oplossingen voor agrarische ondernemers door compensatie, technische innovaties en een mestboekhouding die de natuur niet verder aantast, faciliteren van gewijzigde bedrijfsvoering of bedrijfsruil naar gebieden met groeimogelijkheden.

GroenLinks, PvdA en D66 vinden dat de gemeentes Lochem en Berkelland een belangrijke rol en plicht hebben om het gebiedsproces goed te laten verlopen. Ontwikkeling en behoud van Stelkampsveld is in ons aller belang: nu en voor later.

Lochemse gemeenteraadsfracties GroenLinks, PvdA en D66